Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  SWAP'y

  Forma kontraktów terminowych. W porównaniu do terminowych operacji finansowych (transakcji futures) lub opcji charakteryzują się dużą elastycznością, stąd ich popularność i szybki rozwój w ostatnim okresie.

  Dla wielu uczestników rynków finansowych główne instrumenty pochodne mają znaczącą wadę -...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE

  Przyjmowanie i wydatkowanie gotówki z kasy nosi miano obrotu gotówkowego, a zasady dokonywania tego obrotu określone są jako gospodarka kasowa.

  Jednostka prowadząca działalność gospodarczą zwykle gromadzi w kasie: 1) niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki; 2) gotówkę podjętą z rachunku bankowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚCIEŻKA KONTROLNA

  Jest zespołem układów i procedur sprawdzania danych w określonych punktach procesów przetwarzania danych. Przyjmuje ona formę sum i zer kontrolnych, bilansowania oraz powtarzania procedur. Służy do ochrony danych księgowych przed ich zniekształceniem, zwiększa wartość informacji finansowej.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM INFORMACYJNY

  Odzwierciedlenie informacyjne wszystkich procesów materialnych i finansowych organizacji budowane w celu zarządzania organizacją. Składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się i przenikających sfer: skodyfikowanej - systemu norm, normatywów, praw, zarządzeń, ustaleń, standardów itp., oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLAD REWIZYJNY

  Ścieżka rewizyjna, oznacza ciąg zapisów, który pozwala na śledzenie operacji gospodarczych od momentu ich wprowadzenia do komputerowego systemu aż do uzyskania wyników końcowych w celu umożliwienia dezagregacji sald i obrotów na poszczególne źródłowe zapisy księgowe dla zapewnienia możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM INFORMATYCZNY

  System komputerowy, komputerowy system informacyjny, zespół współdziałających ze sobą w płaszczyźnie logicznej, technologicznej i programowej komponentów: oprogramowania, sprzętu i rozwiązań organizacyjnych. Obejmuje część systemu informacyjnego, który na danym etapie rozwoju organizacji jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO RACHUNKOWOŚCI

  Na w pełni rozwinięty system informatyczny rachunkowości składa się zwykle pewna liczba podsystemów, ich lista nie jest nigdy stała, jest ona w każdej organizacji zależna od potrzeb informacyjnych wynikających z rodzaju i rozmiarów działalności prowadzonej przez tę organizację. Jako typowe wymienia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOSZTOWA

  Wewnętrzne raporty charakteryzujące wielokryteriowo ponoszone w przedsiębiorstwie koszty. S.k., sformalizowana pod względem zakresu, częstotliwości, jak również komórek organizacyjnych przygotowujących te informacje i innych komórek (zarządczych) wykorzystujących je, stanowi podstawowy instrument...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ

  Zespół różnorodnych informacji prezentowanych w zunifikowanych lub niezunifikowanych pod względem formy zestawieniach (formularzach).

  Charakterystyki s. można dokonać przy zastosowaniu różnych kryteriów, takich jak: charakter zawartych w niej informacji, częstotliwość jej sporządzania czy stopień...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSKRYBENT

  Pierwotny nabywca papierów wartościowych, osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca chęć nabycia papierów wartościowych w drodze publicznej subskrypcji. Termin zapisywania się na akcje nie może przekraczać 3 miesięcy od dnia otwarcia subskrypcji. W terminie dwóch tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt

Do góry