Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Poziom cenowy

  Sygnałem do sprzedaży może być osiągnięcie poziomu cenowego, który został wyznaczony na podstawie porównania pomiędzy aktualnym kursem i bieżącymi zyskami (niekoniecznie musi to być wskaźnik cena/zysk). Jeśli dana spółka wykazywała corocznie wprost zysków o 20 procent przez okres pięciu lat, a...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozbądź się przegranych i pozwól nadal wygrywać zwycięzcom

  Idea jest rozsądna. Inwestor powinien sprzedać akcje, które przynoszą strat}' i mogą nadal tracić na wartości. Równie słuszne jest trzymanie akcji przynoszących znaczne zyski, dopóki pozostają one silne fundamentalnie.

  Jak jednak stwierdzić, które akcje są przegrane? Czy decyduje o tym każdy...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /8 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABYWCA INSTYTUCJONALNY

  Organizacja nabywająca dobra materialne i usługi w celu zaspokojenia potrzebwynikających z jej charakteru oraz przedmiotu działalności. Wśród n.i. wyróżniasię: przedsiębiorstwa produkcyjne, przedsiębiorstwa handlu hurtowego i detalicz-nego, jednostki budżetowe oraz organizacje i instytucje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABYWCA KLUCZOWY

  Klient, który z uwagi na wielkość systematycznie dokonywanych w danymprzedsiębiorstwie zakupów stanowi dla firmy istotną wartość i jako taki wymagaszczególnie starannej, a niekiedy zindywidualizowanej obsługi marketingowej.Problem obsługi n.k. występuje w wielu dziedzinach gospodarki, a zwłaszczaw...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minimum socjalne

  Umownie ustalony poziom zaspokajania potrzeb jednostki uznany za społecznieniezbędny. Potrzeby jednostek reprezentuje koszyk dóbr i usług podlegającywycenie. Metody tworzenia koszyka dóbr i jego zawartości oraz sposoby wycenyw krajach, które obliczają m.s., są różne. W Polsce m.s. jest obliczane...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  nabywca markowy

  Typ nabywcy charakteryzujący się tym, że podejmując decyzje zakupu dążyprzede wszystkim do zaspokojenia osobistych preferencji i wysokich wymagańdotyczących jakości produktu i związanego z nim prestiżu. Posiłkuje się przy tymrynkową pozycją —> marki jako wyróżnikiem i gwarancją jakości produktu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA

  Określenie istoty działalności przedsiębiorstwa ze względu na jego rolę i zasad-nicze funkcje spełniane na rzecz otoczenia. Określenie m. może dotyczyć stanuistniejącego (czym jest dane przedsiębiorstwo?) lub wyrażać dążenia przedsię-biorstwa (czym powinno być?). W drugim ujęciu poprawnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  nabywcy wrażliwi na cenę

  Nabywcy, którzy w swoich decyzjach zakupu przede wszystkim kierują sięwysokością ceny produktu. Wyróżnia się wiele charakterystycznych grup n.wyodrębnionych na podstawie tego kryterium: 1) n. kupujący cenę — sązainteresowani nabyciem danego produktu po najniższej cenie, 2) n. lojalni— uznają, że oferta...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  model komunikacji dwustopniowej

  Formuła wyjaśniająca oddziaływanie reklamy, w której przekaz dociera donabywców finalnych nie wprost, lecz drogą pośrednią — poprzez —> liderówopinii, osoby cieszące się autorytetem w szerokich kręgach opinii publicznej,innowatorów, tzw. pierwszych naśladowców czy też pośredników handlowych,tworzących...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naśladowcy cenowi

  Firmy, które decydują się na określanie wysokości cen na oferowane produkty,naśladując postępowanie firmy będącej przywódcą cenowym ( —> przywództwocenowe). Uznają bowiem, że ceny ustalone przez lidera mogą być korzystne takżedla nich, o ile zdołają sprzedać dostateczną liczbę produktów. W tym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /690

  praca w formacie txt

Do góry