Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Obserwuj transakcje insiderów

  Mianem insiderów określa się tych ludzi, którzy w firmie podejmują decyzje i tworzą strategie działania. Są to dyrektorzy oraz urzędnicy wysokiego szczebla. Jeśli ktokolwiek wic, co dzieje się w danej firmie, to są to menedżerowie bezpośrednio zaangażowani w' procesy decyzyjne.

  Wprawdzie...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /5 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprzedaż i zmiana pozycji

  Jeśli akcje zaczynają przegrywać, potrzeba zwykle wiele czasu, by zmieniły swój charakter. Czas jest tu istotny, ponieważ oznacza utratę potencjalnych zysków. Akcje można sprzedać, a uzyskane środki ulokować gdzie indziej wyrównując straty i osiągając nowe zyski.

  Jeśli decyzja o sprzedaży akcji...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje kupna i sprzedaży

  Inaczej wygląda sprawa w przypadku kupna akcji dokonywanego przez insiderów. Zakupy na otwartym rynku (to znaczy nie poprzez firmę) są bardziej istotne niż realizacja opcji sponsorowanych przez firmę. Kiedy insider kupuje akcje na otwartym rynku, nie korzysta z niższych cen gwarantowanych przez opcje...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /7 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zajmowanie pozycji inwestycyjnej

  Inną metodą postępowania ze słabo spisującymi się akcjami byłoby zajmowanie „pozycji inwestycyjnej" w takich akcjach. Polega to na obniżaniu kosztów inwestycji dzięki zakupowi po obniżonych cenach. Wprawdzie sensowność tej strategii bywa podważana, ale w pewnych sytuacjach może to być posunięcie...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kupuj nisko, sprzedawaj wysoko

  Charles Dow, jeden z założycieli Dow Jones & Company i pierwszy wydawca Wall Street Journal, mógłby to ująć następująco:

  Kupuj akcje, których wartość tkwi w zyskach firmy i wypłacanej dywidendzie. Kiedy cena akcji rośnie, a wysokość zysków i dywidend spada, sprzedaj je.

  Wprawdzie metody wyceny...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /3 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzymanie akcji

  Inną możliwością jest po prostu trzymanie akcji i czekanie na wzrost kursu. Może to nieco potrwać, ale jeśli sporo zostało zainwestowane, spadek jest nagły i ostry, a inwestor nie ma środków, by uśrednić w dól cenę zakupu akcji, trzymanie akcji może być najlepszym wyjściem z...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy inwestor powinien realizować zysk?

  Dopóki cena wciąż rośnie i istnieją fundamentalne uwarunkowania (relacja zysków firmy i kursu), by rosła w przyszłości, należy podnieść docelowy poziom cenowy. Sprzedaż akcji Nike po 68 dolarów za akcję mogłaby okazać się dużym błędem. Inwestor, którego zlecenie obronne zostało zrealizowane...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realizacja zlecenia obronnego

  Kiedy wykonane zostaje nasze zlecenie obronne, przychodzi pora, by rozejrzeć się za innymi akcjami, które odpowiadają naszym celom inwestycyjnym. Jeśli jednak cena posiadanych przez nas wcześniej akcji spadnie dostatecznie nisko, można rozważyć ich ponowny zakup.

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lepsza okazja

  Istotnym powodem sprzedaży dotychczas posiadanych akcji może być znalezienie spółki o lepszych perspektywach. Wybór nowej spółki może wiązać się z trudną decyzją i poświęceniem pewnej ilości czasu na analizy. Nowe akcje należy wybierać rozważnie, ale powinny one być zbliżone charakterem do...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niech wygrana będzie jak największa

  Już Jessie Livcrmore podkreślał znaczenie maksymalizacji zwycięstwa w sytuacji, gdy wnioski inwestora oparte na wcześniejszej analizie okazują się prawidłowe. Przy takim podejściu wystarczy zwykle mieć rację przez połowę czasu, bo jeśli się już wygrywa, to wygrywa się dużo.

  Posiadanie...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /4 923

  praca w formacie txt

Do góry