Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  podmioty rynku

  Ogół sprzedawców i nabywców działających na rynku. P.r. po stronie podaży sąproducenci, pośrednicy, a także osoby sprzedające własne mienie. P.r. po stroniepopytu mogą być również producenci i pośrednicy, głównie jednak są tokonsumenci. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portfel produktów

  —» Asortyment przedsiębiorstwa.

  Zestaw produktów, które są obiektem zainteresowania przedsiębiorstwa,zostały podzielone na grupy oraz stanowią przedmot odmiennych -» strategiimarketingowych i różnych alokacji zasobów. Racjonalny p.p. opiera się naprzestrzeganiu właściwych proporcji między...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pole rynkowe przedsiębiorstwa

  Obszar rzeczywistej i/lub potencjalnej rynkowej aktywności przedsiębiorstwa.P.r.p. jest określane w trzech wymiarach, które wynikają z klasyfikacji potrzebi odpowiadających im produktów, klasyfikacji nabywców oraz przestrzennegowyodrębnienia rynków. Zdefiniowanie p.r.p. stanowi punkt wyjścia —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka cen

  Zbiór działań przedsiębiorstwa podejmowanych w celu skoordynowania sposo-bów —> kalkulowania cen produktów z decyzjami dotyczącymi wyboru —> rynkudocelowego, tworzenia i/lub utrwalania —> image firmy i wykorzystania pozo-stałych —» instrumentów marketingu. P.c. pełni rolę pomocniczą wobec —» strate-gii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  polityka cen „offprice"

  Odmiana polityki niskich cen stosowanej w masowym obrocie produktamimarkowymi oraz o ponadprzeciętnej jakości, wykorzystywana w handlu detalicz-nym. Politykę tę stosują duże firmy handlowe, które mogą ustalać niskie c. natowary o relatywnie wysokiej jakości poprzez obniżanie marż poniżej ichprzeciętnej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  polityka cen „trading UP"

  Polityka wysokich cen stosowana przez firmy handlowe jako podstawowyelement —> strategii marketingowej zorientowanej na oferowanie produktówi usług handlowych o wysokiej jakości. Celem tej p. jest przede wszystkimpozyskiwanie klientów z tzw. „górnego rynku", tj. preferujących —>jakośćproduktu i chętnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASAŻ HANDLOWY

  Budowlano-architektoniczna forma zgrupowania —> punktów sprzedaży detalicz-nej i placówek usługowych w centrach starych miast, zlokalizowanych prostopad-le do ulicy, niejako w głębi budynku frontowego. Sklepy rozmieszczone po obustronach zamkniętego i zadaszonego przejścia (łącznika dwóch równoległych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚRODEK HANDLOWY ŚRÓDMIEJSKI

  Celowa koncentracja sklepów z artykułami częstego i okresowego zakupu oraz siećsklepów wysoko wyspecjalizowanych, tzn. o asortymentach wąskim i głębokim,obejmująca również artykuły luksusowe i rzadko nabywane. O.h.ś. występująw miastach od 250 tys. mieszkańców. Głównymi obiektami handlowymi o.ś.są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pERCEPCJA SLOGANÓW REKLAMY

  Proces postrzegania, przetwarzania i przyswajania przez odbiorcę (adresata) treściprzekazu, zakodowanego w formie sloganu reklamowego. Jako wynik złożonych,psychicznych procesów percepcji i wartościowania informacji pojawia sięokreślona reakcja —» odbiorcy reklamy w postaci uświadomienia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTOCZENIE KONSUMENTA

  Zespół czynników i warunków bezpośrednio lub pośrednio wpływających nazachowania i decyzje —> konsumenta. O. bliższe, czyli oferta dóbr i usług,infrastruktura konsumpcji w miejscu zamieszkania oraz oferta pracy przynoszącejdochód, wywiera wpływ bezpośredni. O. dalsze, tj. instytucje i normy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt

Do góry