Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE RACHUNKOWOŚCI

  Istnieje wtedy, gdy do przetwarzania danych z dziedziny rachunkowości wykorzystywany jest sprzęt komputerowy. Odnosi się to w równej mierze do sytuacji, gdy tym sposobem system rachunkowości jest realizowany w całości, jak i w określonym jedynie fragmencie, przy zastosowaniu komputerów dowolnego typu i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMINOWE OPERACJE FINANSOWE

  Futures, znormalizowane kontrakty terminowe, na polskim rynku finansowym pojawiły się nowe instrumenty finansowe, tzw. instrumenty pochodne (derywaty). Do najbardziej znanych i rozpowszechnionych zaliczamy: 1) forward i future - umowy, dla których istnieje obligatoryjny obowiązek wykonania zawartych w nich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /16 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADECTWO TYMCZASOWE

  To dokument wydawany przez spółkę akcyjną subskrybentom akcji na dowód dokonania częściowej wpłaty na akcje na okaziciela. Ma ono charakter imienny. Jego treść powinna się pokrywać z treścią przyszłej akcji, a jego posiadaczowi przysługują uprawnienia takie jak posiadaczowi akcji.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TESTY WIARYGODNOŚCI

  Próbkowanie rewizyjne wiarygodności stosowane jest do zbioru badanego, z którego uprzednio wyłączono elementy poddane badaniu pełnemu. Występuje ono w przypadku zastosowania procedur rewizyjnych do mniej niż 100% pozycji sald księgowych lub rodzajów transakcji, umożliwiając audytorowi uzyskanie i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TABULOGRAM

  Termin ten wywodzi się z techniki perforacji, nazywanej też techniką maszyn analitycznych lub maszyn systemu kart dziurkowanych. Oznaczał tam zestawienie liczbowe będące końcowym rezultatem procesu przetwarzania danych, realizowanego przez cały zestaw maszyn.

  Sporządzała go maszyna licząco-drukująca...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TESTY ZGODNOŚCI

  Statystyczne próbkowanie zgodności przeprowadzamy dla tych podsystemów kontroli wewnętrznej, którym zamierzamy zaufać. Stosujemy je, jeżeli w toku rozpoznania systemu kontroli wewnętrznej firmy wstępnie oszacowaliśmy, że ryzyko kontroli jest umiarkowane lub niskie.

  Wyrywkowe t.z. mają na celu uzyskanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

  Element sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w II dziale ubezpieczeń. Rachunek ten charakteryzuje jego rentowność osiąganą na zasadniczej, ubezpieczeniowej, tzw. technicznej działalności. Porządek przedstawianych w technicznym rachunku wyników przychodów technicznych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PUBLICZNE

  Są nimi: dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOMORROW/NEXT (T/N)

  Określenie dotyczące terminów jednodniowych w operacjach bankowych. Oznacza ono, że bank pożyczający otrzymuje pieniądze w następnym dniu po zawarciu transakcji i zwraca je w kolejnym dniu roboczym.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

  Element sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w I dziale ubezpieczeń. Rachunek ten charakteryzuje jego rentowność osiąganą na zasadniczej, ubezpieczeniowej, tzw. technicznej działalności. Porządek przedstawianych w technicznym rachunku wyników przychodów technicznych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt

Do góry