Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  RABAT HANDLOWY

  Zniżka obliczana jako procent —> ceny podstawowej, udzielana przez sprzedawcęhurtownikom lub detalistom za spełniane przez nich funkcje w —> kanaledystrybucji. Udzielane są dwa rodzaje r.h.: właściwy — za przejęcie od sprzedawcyokreślonej funkcji, np. składowania towarów, oraz ryczałtowy —...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYTANIA METRYCZKOWE

  Pytania, które dotyczą cech —> respondenta (najczęściej demograficzno-społecz-no-ekonomicznych) lub/i reprezentowanej przez niego firmy. W niektórychprzypadkach mogą być to podstawowe charakterystyki firmy (forma własności,liczba zatrudnionych, rodzaj działalności itp.), którą reprezentuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przynęta cenowa

  Postępowanie sprzedawców, które polega na zachęcaniu nabywców do zakupudanego produktu po wyjątkowo atrakcyjnej cenie, a następnie namawianiu ich dozakupu produktu droższego, ze względu na fakt, że reklamowany tańszy produktjuż rzekomo sprzedano lub jego jakość jest bardzo niska. Jest to jednoz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYTANIA WIELOALTERNATYWNE

  Odmiana —> pytań zamkniętych z wieloczłonową listą odpowiedzi (kafe-terii) do wyboru. —> Respondent wybiera z zestawu odpowiedzi odpowiedźwłaściwą (najbliższą jego opiniom, postawom). Wybór odpowiedzi może byćz góry ograniczony (np. do nie więcej niż trzech). P.w. są też nazywanep. kafeteryjnymi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo cenowe

  Pozycja rynkowa osiągana przez jedną z firm (zwykle oligopolistycznych),umożliwiająca występowanie z inicjatywą zmian cen, do której to zmianydostosowują się inne firmy konkurujące w danym sektorze rynku (ustalają ceny naswoje produkty w relacji do cen przywódcy). Przywódcą cenowym zostaje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYTANIA ZAMKNIĘTE

  Pytania z wyznaczonymi z góry możliwymi (dopuszczalnymi) odpowiedzia-mi, spośród których —> respondent ma dokonać wyboru. P.z. składa się z dwóchczęści: część podstawowa wskazuje przedmiot pytania, a część rozwijającazawiera możliwe odpowiedzi w postaci kafeterii lub skali. W zależności odzwiązków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia reklamy

  Zbiór różnych formuł, modeli i schematów, identyfikujących psychologiczneaspekty oddziaływania r. i opisujących sposoby zachowania się na rynku odbiorcyprzekazu reklamowego. Podstawę teoretyczną p.r. stanowi wiedza o postępowa-niu konsumenta, będąca coraz bardziej wyodrębniającą się z p...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT

  Rodzaj —> zniżki cen obliczanej od —> ceny podstawowej, udzielanej przezsprzedawcę pośrednikom lub nabywcom finalnym, którzy spełniają określonewarunki zakupu produktów. R. jest wyrażany jako procent ceny podstawowej,lecz niekiedy także kwotowo lub w postaci rzeczowej. W tradycji handlupolskiego i wielu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  public relations

  Instrument polityki —> promocji, zmierzającej do kreowania, utrwalania i roz-szerzania społecznego zaufania i pozytywnego wizerunku ( —> image) przedsię-biorstwa. Ważną częścią „stosunków społecznych" przedsiębiorstwa z otocze-niem jest kształtowanie przychylnych, pozytywnych postaw opinii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT CAŁKOWITY

  Zniżka udzielana przez sprzedawcę, najczęściej pośrednikom, obejmująca przy-znane r.: —> rabat gotówkowy, —> rabat ilościowy, —> rabat terminowy i —> rabatpromocyjny. R.c. jest obliczany kolejno od cen uzyskanych po potrąceniunajpierw —> rabatu handlowego i każdego z wymienionych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt

Do góry