Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje giełd

  Typy organizacyjno-funkcjonalne g. wyodrębnione ze względu na przedmiotobrotów, skalę działania, formę prawną lub zakres i charakter operacji. Zewzględu na przedmiot sprzedaży na g. wyróżnia się: g. pieniężne, —> giełdytowarowe, g. usług oraz g. mieszane (towarowo-pieniężne). G. pieniężne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Remarketing

  Zespół działań zmierzających do ożywienia marketingu w warunkach malejącegopopytu na dany -» produkt. U podstaw tych działań leży przekonanie, iż jestmożliwe pobudzenie na nowo popytu na produkt, którego krzywa sprzedażywykazuje tendencję malejącą. Powyższy cel można również osiągnąć...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recykling

  Wtórne wykorzystanie zużytych produktów, opakowań i materiałów opakowanio-wych. Podatność na r. stanowi w krajach rozwiniętych warunek dopuszczeniaproduktu do obrotu. Przydatność do ponownego przetwórstwa jest oznaczonasymbolami graficznymi informującymi o jego „przyjazności dla środowiska".Prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKLAMA RADIOWA

  Rodzaj reklamy, której nośnikiem jest radio. R.r. ma zróżnicowany zasięg,ponieważ może być nadawana zarówno przez stacje lokalne, regionalne,ogólnokrajowe, jak i międzynarodowe. Audycje radiowe są z reguły adresowanedo wybranych —> segmentów rynku (określonych grup słuchaczy), co ułatwiakierowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  redystrybucja sloganów reklamy

  Zjawisko upowszechniania reklamy poprzez —> liderów opinii, innowatorów,pierwszych naśladowców, dystrybutorów, sprzedawców, pracowników służbzakupu itp. R.s.r. może prowadzić do modyfikacji przekazu reklamowego:wzmocnienia, wyciszenia bądź nawet zniekształcenia (świadomego lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKLAMA TELEWIZYJNA

  Rodzaj reklamy wykorzystującej telewizję jako medium przekazu informacji.Cechuje się największym zasięgiem i siłą społecznego oddziaływania. Połączenieruchu, dźwięku i barwy stwarza bardzo duże możliwości wiernego oddania cechproduktu wraz z jego charakterystyką funkcjonalną i/lub symboliczną...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regresja

  Rodzaj statystycznej zależności między średnią wartością zmiennej objaśnianej,traktowanej jako skutek, a ustalonymi wartościami zmiennych objaśniających,traktowanych jako przyczyny. Zależność tę przedstawia się najczęściej za pomocąfunkcji regresji, której graficznym obrazem jest —» linia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT ILOŚCIOWY

  Zniżka od —> ceny podstawowej, najczęściej podawana w formie niższej —» cenyjednostkowej produktu, udzielana w wysokości zależnej od wielkości nabywanejpartii towarów. R.i. mogą być przyznawane za poszczególne zamówienia lub załączną ilość towarów zakupionych w ciągu określonego czasu (kwartał...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKLAMA WSPÓLNA

  Rodzaj reklamy charakteryzującej się partycypacją grupy przedsiębiorstw w kosz-tach przekazu. R.w. występuje wówczas, gdy integrator rynku finansuje głównymotyw reklamy, a pozostali uczestnicy wspólnej —> kampanii reklamowej (np.dealerzy, hurtownicy, agenci, detaliści) — koszty umieszczenia adresów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguła 20/80

  Prawidłowość sformułowana na podstawie wyników —» analizy ABC, uznającaza typową sytuację, w której 20% produktów wykazanych w programieasortymentowym przedsiębiorstwa daje ok. 80% jego ogólnych przychodów zesprzedaży.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt

Do góry