Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Beta

  Miara zmienności kursu danych akcji względem średniej rynkowej. Wartości mniejsze od 1 mówią, że dane akcje są mniej zmienne niż rynek, a większe od 1 - że podlegają one większym wahaniom. Nagłe zmiany cen mogą zniekształcać współczynnik beta, na skutek czego okresowo może on być mało...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza fundamentalna a teoria rynku kapitałowego

  Na efektywnym rynku kapitałowym ceny akcji zawsze odzwierciedlają wszystkie dostępne publicznie lub prywatnie informacje, które dotyczą papierów wartościowych będących w obrocie. W warunkach takiego rynku ceny papierów wartościowych zmieniają się w sposób ciągły i bezstronny pod wpływem każdej...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /2 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko i zysk

  Podstawą podejmowanych przez inwestorów decyzji inwestycyjnych jest oczekiwanie przyszłego dochodu. Rezygnują oni z możliwości bieżącej konsumpcji i lokują środki, wymagając jednocześnie nagrody za swoje poświęcenie. Aby zrekompensować odłożoną konsumpcję oraz ryzyko związane z posiadaniem...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blok

  Znacząca liczba akcji lub innych papierów wartościowych. 10 000 akcji lub więcej uważa się za blok, ale także już 2000 akcji traktuje się często w ten sposób i poddaje procedurom związanym z obrotem blokami.

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko inwestycji finansowej

  Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej decyzji inwestycyjnej i dlatego powinno być rozważane równolegle z innymi jej aspektami. Na podjęcie decyzji inwestycyjnej mogą wpływać rozmaite rodzaje ryzyka, a ich analiza powinna obejmować różne punkty widzenia.

  Oczekiwania: pojęcie ryzyka

  Decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /4 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywidenda

  Kwota wypłacana aktualnym akcjonariuszom. Płacona jest zazwyczaj kwartalnie, najczęściej w postaci gotówki, w zależności od liczby posiadanych akcji. W każdym momencie może zostać ogłoszona wypłata .specjalnych dywidend. Dywidenda może też mieć postać dodatkowych akcji.

  Dzień po ustaleniu prawa...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza papierów wartościowych: metoda oraz podstawowe zagadnienia

  Celem analizy papierów wartościowych jest selekcja i sklasyfikowanie aktywów finansowych pod względem jakości inwestycyjnej i oczekiwanej stopy zwrotu. Analityk papierów wartościowych wykorzystuje oczekiwania dotyczące stanu gospodarki oraz poszczególnych branż do prognozowania zysków, dywidend i...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przejęcie

  Następuje, kiedy jedna firma kupuje wszystkie lub dostatecznie dużo akcji innej firmy by przejąć kontrolę nad jej działaniem. Przejęcia mogą być czyste lub mieszane. Czyste przejęcia to zaoferowanie za wyemitowane akcje całej sumy w gotówce lub wymiana akcji jeden za jeden przy wykorzystaniu akcji...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oceny jakości akcji

  Podobnie jak ocena jakości obligacji, także ocena akcji skoncentrowana jest na ryzyku niezrealizowania oczekiwanych przychodów z inwestycji w dany papier wartościowy. Im wyższe jest prawdopodobieństwo otrzymania przewidywanego strumienia dywidend oraz wzrostu zysków, a także im silniejsza jest sytuacja...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa dywidendy

  Ilość gotówkowej dywidendy na akcję podzielona przez bieżącą cenę rynkową lub cenę zapłaconą za uprzednio kupione akcje. Wielkość ta reprezentuje procent, jaki inwestor otrzyma z tytułu samej dywidendy.

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt

Do góry