Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Analiza sytuacji kadrowej i społecznej

  To zadanie działu kadr polega na gromadzeniu informacji o wszelkich problemach społeczno-kadrowych w zakładzie. W ścisłej współpracy z kierownikami i specjalistami różnego szczebla i umiejscowienia w zakładzie dział kadr określa:

  •    jakie są niedobory (lub przerosty) zatrudnienia w poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /2 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewłaściwe przedstawianie danych finansowych a braki standaryzacji sprawozdań

  Od wielu lat trwają spoty o to, czy większym problemem jest „niewłaściwy sposób przedstawiania danych finansowych”, czy „braki standaryzacji” sprawozdań finansowych.

  Problemy związane z prezentacją danych finansowych rzeczywiście istnieją, jednakże amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wskaźnikowa: podstawowe narzędzie analizy papierów wartościowych

  Głównym narzędziem, od dawna wykorzystywanym przez inwestorów do oceny i interpretacji sprawozdań finansowych spółek, jest analiza wskaźnikowa. Celem tego typu analizy jest zredukowanie dużej liczby pozycji sprawozdania do relatywnie niewielu zależności charakteryzujących sytuację spółki.

  Analiza...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedury kwalifikacyjne

  Aby wyselekcjonować określoną liczbę walorów z ogromnego zbioru dostępnych akcji i obligacji, analitycy stosują procedury kwalifikacyjne. Proces kwalifikacji papierów wartościowych powinien uwzględniać cele i charakterystykę tolerancji ryzyka danego inwestora. Provident Capital Management stosuje na...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy sprawozdawczości finansowej

  O tym, że inwestorzy i analitycy finansowi są niezadowoleni z obecnego poziomu sprawozdawczości finansowej, można się przekonać na podstawie poniższego cytatu:

  Jeśli księgowi chcą utrzymać swoją rolę w procesie zasądzania inwestycjami, to zamiast bronić istniejących rytuałów, powinni...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy analizy papierów wartościowych

  W procesie analizy papierów wartościowych rozważane są zarówno czynniki jakościowe, jak i ilościowe. Termin czynniki jakościowe odnosi się do informacji subiektywnych, opisujących takie zmienne jak jakość zarządzania czy wyniki projektów badawczo-rozwojowych, ale także do prognoz danych ilościowych...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena: kamień węgielny analizy fundamentalnej

  Wycena akcji opiera się na umiejętności przewidywania przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa oraz stanu rynku, na którym notowane są aktywa finansowe danej firmy. Wycena byłaby prosta w warunkach całkowitej pewności. W rzeczywistości nie jesteśmy pewni co do wielkości przyszłych zysków, dywidend i...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania depozytowe

  Określają ilość gotówki lub akcji, jaka musi znajdować się w depozycie w firmie maklerskiej lub w banku. Wysokość depozytu określana jest przez Zarząd Rezerwy Federalnej. Firmy maklerskie mogą stosować surowsze wymagania depozytowe od ustalonych przez FED.

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza fundamentalna a problem wyboru portfela

  Analiza fundamentalna proponuje nabywanie akcji, dla których określona w procesie wyceny wartość wewnętrzna jest wyższa niż aktualna wartość rynkowa. Ryzyko uwzględniane jest poprzez odpowiedni dobór stopy dyskontowej lub czynnika wartości obecnej, wykorzystywanych do obliczenia wartości...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /2 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlecenia wyprzedzające

  Czasami zlecenie nie jest realizowane, mimo że bieżące notowanie zgadza się z limitem podanym przez inwestora. Przyczyną są wcześniej złożone zlecenia z tym samym limitem, nazywane zleceniami wyprzedzającymi.

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt

Do góry