Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  DOBÓR KANDYDATÓW NA NAJWYŻSZE STANOWISKA KIEROWNICZE

  Wybór prezesa lub dyrektora to jedna z najważniejszych decyzji kadrowych i w ogóle decyzji podejmowanych przez firmę. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w konkursach na najwyższe stanowiska w firmach i nasze obserwacje wskazują, że jeżeli proces wyboru na te stanowiska nie jest nieprawidłowy, to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /6 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zmniejszyć monotonią pracy w zespole?

  Celem proponowanego ćwiczenia jest wskazanie metod eliminowania monotonii pracy w celu zapewnienia indywidualnemu pracownikowi poczucia, że rzeczywiście wykonuje coś innego lub inaczej.

  Metodą najczęściej stosowaną jest rotacja pracy w zespole, czyli zmiana stanowisk pracy co kilka dni lub godzin...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /7 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Obsługa socjalna

  W proponowanym wariancie byłyby to zadania przejęte (podobnie jak w przypadku działu organizacji) wraz z całym działem z pionu dyrektora ekonomicznego. Zmiany w tej dziedzinie musiałyby się opierać na analizie spraw socjalnych - dane na ten temat byłyby dostarczane m.in. przez dział danych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE PROBLEMY PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI

  Dobór personelu, oparty na procesie efektywnej selekcji i rekrutacji, powinien przyciągnąć do firmy jak największą liczbę kandydatów, spośród których można dokonać wyboru najodpowiedniejszej osoby na wakujące stanowisko pracy.

  Rekrutację stanowią działania firmy mające na celu pozyskiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „IDEALNE KADRY”

  Cel: stworzenie kadr idealnych w mojej firmie.

  Jakie - Twoim zdaniem - bariery i pułapki, jak również szanse i korzystne warunki w Twojej firmie utrudniają bądź ułatwiają stworzenie jak najlepszych warunków umożliwiających wykorzystanie kompetencji, umiejętności i właściwości pracowników? W jaki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /12 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Procedury oceniania i motywowania pracowników

  Zadanie działu w tym obszarze polega na projektowaniu i wdrażaniu systemów ocen i wynagrodzeń, badaniu ich funkcjonowania, wprowadzaniu korekt i rozwijaniu tych systemów.

  System motywowania, jako podstawowe narzędzie angażowania pracowników oraz zwiększania jakości i ilości pracy, powinien być...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEA ODPOWIEDNIOŚCI MIĘDZY ZASOBAMI LUDZKIMI A POTRZEBAMI ORGANIZACJI. OFERTY ORGANIZACJI

  Ludzie wchodząc do organizacji wnoszą do niej szeroką gamę przeróżnych zdolności, umiejętności, sprawności i możliwości rozwoju. Zasoby te - jak wspomnieliśmy - najczęściej układają się zgodnie z rozkładem normalnym. Oznacza to, że organizacje dysponują zazwyczaj wieloma sprawnościami i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /8 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA LUDŹMI

  Pracy takiej jak niniejsza nie powinniśmy zaczynać bez przygotowania, czyli bez wyjaśnienia szerokiego i złożonego, a jednocześnie bardzo ciekawego tła, na którym trzeba widzieć i rozumieć koncepcję zarządzania zasobami ludzkimi.

  Pierwszy rozdział tej książki ma na celu przybliżenie samej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /10 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Rekrutacja i dobór

  Są to bez wątpienia podstawowe zadania działu, o dość tradycyjnych, ustalonych procedurach i sposobach realizacji. Nowoczesny dział kadr powinien uzupełniać te procedury bardziej wyrafinowanymi metodami poszukiwania pracowników, ich doboru, selekcji, negocjowaniem warunków pracy i płacy, ustalaniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTOR, KREATOR I INSPIRATOR, CZYLI ROZWIJANIE OSOBOWOŚCI

  Na podstawie wielu badań diagnostycznych i obserwacji autorzy tej książki stworzyli prosty, oparty na metaforach model efektywności działań pracowniczych.

  Pewne złożone zjawiska lub rzeczy łatwiej możemy poznać i lepiej zrozumieć, kiedy ujmujemy je metaforycznie, np. postrzegając je jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /8 809

  praca w formacie txt

Do góry