Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KIEROWNIK - MENEDŻER CZY LIDER?

  Badacze i praktycy zarządzania reprezentujący tzw. nurt menedżerski w podejściu do problemu kierowania koncentrują się przede wszystkim na wiedzy o tym, co dzieje się w świecie i danej dziedzinie oraz próbują zrozumieć zjawiska zachodzące w ekonomii, zarządzaniu, finansach czy prawie, wychodząc ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACYJNE FUNKCJE OCENIANIA PRACOWNIKÓW

  Trzeba wiedzieć, czemu służy ocenianie ludzi, zwłaszcza pracowników', jakie są jego zadania w firmie, w organizacji. Ogólne funkcje oceniania pracowników można ująć jako:

  •    Informacyjne: oceniany uzyskuje wiedzę o tym, jak jest postrzegany, jakie miejsce zajmuje w świadomości swojego szefa i w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodząje wynagrodzeń dla kadry kierowniczej

  Do najważniejszych rodzajów wynagrodzeń kadry kierowniczej należą: pensja stała, świadczenia nieformalne, premie oraz udziały i akcje firmy.

  A.    Pensja stała. W sektorze prywatnym pensje stałe kadry kierowniczej mogą być elastycznie skorelowane z zyskiem firmy.

  B.    Świadczenia nieformalne ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /4 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE EFEKTYWNEGO KIEROWNIKA

  Badania nad ludźmi, którzy zrobili tzw. karierę, wielkie pieniądze lub zyskali sławę bądź władzę, wykazały dość zaskakującą rzecz: otóż na ogół szczęśliwcy ci niezbyt hojnie wyposażeni są w to, co uważamy za warunek powodzenia, mianowicie w tzw. inteligencję.

  Inteligencję wymyślili...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORNE PROBLEMY OCENIANIA PRACOWNIKÓW JAKO PROCEDURY ORGANIZACYJNEJ

  Jednym z najtrudniejszy aspektów procedury oceniania ludzi w instytucjach jest problem - pytanie: co oceniamy, jakie są kryteria oceniania, co możemy oceniać, a czego nie? -czyli kwestie graniczące z poważnymi czasem dylematami etycznymi.

  Ocena pracownika nie może być oceną osoby ani oceną moralną:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz obserwatora

  1.    Przygotowanie wywiadu

  Będziesz za chwilę pracował z osobą prowadzącą wywiad.

  Drugi obserwator zapyta kandydata do pracy:

  •    o jakie stanowisko się ubiega?

  •    czego oczekuje od tej pracy?

  Informacja ta zostanie przekazana prowadzącemu wywiad. Na etapie przygotowania kandydat i prowadzący...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz prowadzącego wywiad

  Przed rozpoczęciem wywiadu kandydat do pracy poinformuje jednego z obserwatorów, o jakie stanowisko się ubiega, i poda krótki opis tego stanowiska. Będziesz miał dziesięć minut na przygotowanie pytań. Nie rozmawiaj z kandydatem przed rozpoczęciem wywiadu! Jeśli masz do niego jakieś pytanie, niech mu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz kandydata

  Jeden z obserwatorów zapyta Cię za chwilę, o jakie stanowisko się ubiegasz i poprosi o krótki jego opis. Postaraj się dokonać jak najbardziej realistycznego wyboru.

  Po podaniu obserwatorowi nazwy stanowiska będziesz miał dziesięć minut na przygotowanie się do odpowiedzi na pytania, które mogą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE MOTYWACJI DO PRACY

  Praca zawodowa jest jedną z podstawowych dziedzin życia, często też pochłania najwięcej energii życiowej i czasu. W nowoczesnych społeczeństwach czas pracy i związanych z nią aktywności (np. dojazdy, dokształcanie się itp.) dorównuje już sumie czasu przeznaczonego na wszystkie inne czynności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /13 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA KONKURSOWA

  Skoro mówimy o doborze na najwyższe stanowiska w firmie bądź organizacji, należy skomentować nieco tzw. metodę konkursową, bardziej w naszym kraju rozpowszechnioną niż znaną. Ponieważ brakuje u nas pewnego standardowego rozumienia i wzoru tej metody, spróbujemy tu zaproponować typową procedurę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /4 508

  praca w formacie txt

Do góry