Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE - KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

  •    Lepsza integracja z przedsiębiorstwem: możliwość wypowiedzenia się, bycia poinformowanym, uczestniczenia w wypracowywaniu decyzji.

  •    Szacunek dla siebie: być docenionym i szanowanym.

  •    Stopniowe uniezależnianie się: czuć się odpowiedzialnym, pokazywać własne ograniczenia i słabości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYLE KIEROWANIA

  Kierownik w zespole pełni rolę reprezentanta interesów organizacji. Sposób sprawowania przez niego władzy ma niezwykle ważne znaczenie dla efektywności działań podległych mu pracowników. Dlatego też dobry kierownik to ten, który: dostarcza swoim podwładnym poczucia siły, a nie poczucia niemocy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /9 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można delegować jednostkom bezpośrednio podległym?

  Delegowane może być prawie wszystko. Na ogół rozróżnia się dwa typy delegowanych kompetencji: kompetencje decyzyjne, kierownicze oraz kompetencje funkcjonalne, doradcze.

  Kompetencje decyzyjne, kierownicze:

  •    sprawowanie funkcji kierowniczej i wypełnianie wszystkich związanych z tym obowiązków,

  •...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE PARTYCYPACYJNE

  Partycypacja, czyli współuczestnictwo pracowników w procesie podejmowania decyzji, to jedno z najważniejszych a równocześnie najtrudniejszych do praktycznego zbadania zagadnień kierowania ludźmi. Niezwykle trudno też partycypację wcielić w życie, wymaga to bowiem zmiany mentalności kadr...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można delegować tylko częściowo?

  Kierownik powinien zachować odpowiedzialność za zadania, do wykonywania których jedynie on posiada odpowiednie kwalifikacje, a także za:

  1.    Przebieg realizacji powierzonych zadań, tzn.:

  •    określenie (wcześniejsze) celów i ograniczeń delegowanych kompetencji;

  •    okresową kontrolę wyników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kółka jakości przykładem kierowania partycypacyjnego

  Kółka jakości nie są oryginalnym pomysłem japońskim. Japończycy przejęli go w latach pięćdziesiątych od Amerykanów, udoskonalili go i stworzyli system kółek jakości, który w ciągu dwudziestu lat rozwinął się w potężny ruch - nie tylko w Japonii, ale także w innych krajach, w których...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /4 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM

  Katzenbach i Smith w książce The Wisdom of Teams (1993) dokonali na podstawie szeroko zakrojonych badań kilkudziesięciu zespołów pracowniczych rozróżnienia między zespołami i grupami roboczymi, a następnie - przyjmując kryterium efektywności - podzielili zespoły na pseudozespoły, zespoły...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE

  Pragnienie partycypacji w organizacji i zespole jest zjawiskiem naturalnym, jednak wyniki badań nad partycypacją, świadczące o trudnościach z jej wprowadzaniem w życie, sugerują, że należy poszukiwać także innych modeli podziału władzy. Dzielenie się władzą przybierające postać partycypacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /4 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór sposobów kierowania odpowiednio do sytuacji w zespole

  Zastanów się nad najważniejszymi problemami, z jakimi ma do czynienia w swej pracy kierownik, i spróbuj dopasować do nich najodpowiedniejsze sposoby oddziaływania na zespół. Zadanie to ułatwi Ci znajomość mocnych i słabych stron podwładnych, uważna obserwacja ich zachowań, wysłuchiwanie ich uwag i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Coaching i mentoring

  Coaching i mentoring pojawiły się we współczesnych firmach jako odpowiedź na idee przywództwa wymagające od kierowników nie tylko wiedzy i umiejętności technicznych oraz specjalistycznych, ale także określonych właściwości, umiejętności „bycia z drugim człowiekiem”, nawiązywania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 168

  praca w formacie txt

Do góry