Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Transport kolejowy

  Transport kolejowy polega na przewożeniu osób i/lub towarów przy pomocy zestawów składających się z lokomotywy oraz wagonów lub zespołów trakcyjnych. Transport ten charakteryzuje się większą ładownością środków przewozowych niż omawiany w poprzednim rozdziale transport drogowy. Zapewnia też...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /9 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport

  Niewątpliwie każdy z nas potrafi wyobrazić sobie, czym jest transport oraz podać jego definicję. Jednak dla lepszego zrozumienia poszczególnych rozdziałów przyjmijmy, że transport to działalność mająca na celu pokonywanie przestrzeni.

  Nas - osoby, które będą w przyszłości odpowiedzialne za...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /4 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK SIĘ UCZYĆ? UWAGI TYLKO DLA DOROSŁYCH

  Poniższe uwagi kierujemy do wszystkich tych, którzy uzupełniają swoje kwalifikacje i wiedzę oraz rozwijają różnego rodzaju umiejętności czy to na studiach zaocznych, wieczorowych, podyplomowych czy na szkoleniach i kursach organizowanych przez firmy. Przyznajemy - nie jest łatwo przełamać nawyki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PODRĘCZNIK DLA SAMEGO SIEBIE”

  Kolejnym narzędziem, które inspiruje do refleksji i kształtowania rozwoju zawodowego, jest metoda, którą nazywamy „podręcznikiem dla samego siebie”. Podręcznik taki jest wynikiem udzielenia osobistych odpowiedzi na kilka pytań dotyczących własnej kariery, niezależnie od tego, czy trwa ona rok czy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /8 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANA I ROZWÓJ W KARIERZE ZAWODOWEJ

  Zmienność człowieka, zmienność okoliczności i sytuacji zawodowych powoduje, że w różnych okresach życia i kariery dysponuje on różnym potencjałem, a także różnymi formami i układami możliwości zawodowych i osobistych, że jego „profil” sprawności jest inny.

  Obecna sytuacja na rynku pracy i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /10 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCEDURY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ I UŁATWIAJĄCE DOSKONALENIE

  Istnieją szersze procedury, pewne sposoby opiekowania się pracownikami, które w ostatnich latach zyskały popularność. Procedury te to trening i mentoring.

  Trening (couching) możemy uważać za formę uczenia się, jednak nie samodzielnego, np. metodą prób i błędów, lecz poprzez naśladowanie i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOZA ROZWOJU W KARIERZE ZAWODOWEJ I JEGO POBUDZANIE

  W refleksji tej tkwi coś bardzo pocieszającego, a mianowicie przekonanie, że człowiek rozwija się przez całe życie i że każdy etap rozwoju może mu przynieść nieoczekiwane osiągnięcia.

  Gdy miałem lat piętnaście, skupiłem swe wysiłki na nauce. Gdy osiągnąłem lat trzydzieści, ustaliły się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg i planowanie kariery zawodowej

  Podtrzymywanie rozwoju wymaga świadomości, jakie są „korzenie”, geneza naszej kariery zawodowej, czym ona została wyznaczona, jaka jest nasza obecna sytuacja zawodowa i w jakim kierunku zmierza. Aby uporządkować to wszystko, co wiemy na ten temat, można się posłużyć poniższym schematem, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Trening przetrwania” jako specyficzna forma szkolenia kadr kierowniczych

  Założenia psychologiczne

  Określenie „trening przetrwania” jest umowne (metaforyczne) i nawiązuje do metod treningu stosowanych głównie w armiach, jednostkach i służbach specjalnych, a czasami - w wybranych grupach pracowników różnych instytucji, najczęściej działających w nietypowych warunkach i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Bilans osobisty”

  Drugim z proponowanych narzędzi jest analiza własnych doświadczeń, określana czasem jako „wywiad z samym sobą” (self-aud.it), a właściwie jedna z jego form. Określenie „bilans osobisty” jest odpowiednie przede wszystkim z tego względu,

  że chodzi tu o podsumowanie strat i zysków, plusów i minusów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 531

  praca w formacie txt

Do góry