Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Transport morski

  Transport morski oznacza przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie. Do przewozu towarów używa się wielu wyspecjalizowanych statków: masowców, drobnicowców, kontenerowców, tankowców, chemikaliowców i innych. Szczegóły na temat wykorzystywanego w transporcie morskim...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /13 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyki techniczne środków transportu

  Różnorodność oczekiwań wobec świadczonych usług przewozowych powoduje, że na dostępnych jest wiele różnorodnych środków transportu, w tym najpopularniejszych, środków transportu kolejowego i drogowego. Jednak, w celu ujednolicenia budowanych :: ridów, środki te musze być konstruowane według...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport wodny śródlądowy

  Transport wodny śródlądowy polega na przewozie ludzi i ładunków po zbiornikach środkowych i ciekach wodnych. Żegluga śródlądowa odbywa się ogólnie w innych warunkach " z żegluga morska, co stawia środkom transportu wodnego śródlądowego znacznie mniej-wymagania, przez co umożliwia również bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /15 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyki techniczne pojazdów samochodowych

  Regulacje dotyczące parametrów charakteryzujących pojazdy samochodowe szerokość, długość, wysokość) znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia ? kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojaz-oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport intermodalny

  Transport intermodalny należy do złożonych procesów transportowych, w których są przemieszczane środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu.

  W transporcie intermodalnym przewóz ładunków odbywa się w jednej i tej samej =c*cstce ładunkowej lub pojeździe, na całej trasie od nadawcy do odbiorcy, bez...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział transportu

  Do usług pomocniczych zaliczyć można np. liczenie sztuk ładunku, ustalenie masy, usługi maklerów frachtujących, usługi spedycyjne itp, Działalność transportowa daje nam możliwość sprawnego i efektywnego funkcjonowania każdego działu gospodarki. Wspólne z rozwojem społeczno-gospodarczym...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyki techniczne środków transportu kolejowego

  Przejdźmy teraz do omówienia zagadnień związanych z charakterystyką techniczną środków transportu kolejowego. Organem odpowiedzialnym za określanie wymagań technicznych wagonom oraz pojazdom trakcyjnym stosowanym w ruchu międzynarodowym jest Międzynarodowy Związek Kolei UIC (fr. Union internationale...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura transportu intermodalnego

  Sieć transportu kombinowanego składa się z dwóch głównych ogniw - terminalu umożliwiających jednostkom ładunkowym zmianę gałęzi transportu oraz dróg transportowych, które łączą terminale. Aby transport kombinowany funkcjonował prawidłowo, niezbędna jest właściwa organizacja współpracy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport samochodowy

  Transport samochodowy to jeden z najczęściej wykorzystywanych działów transportu, polegający na przewożeniu osób i/lub towarów przy pomocy samochodów. Transport ten charakteryzuje się dużą szybkością oraz elastycznością, wynikającą z gęstej sieci dróg transportowych umożliwiających...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /12 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety transportu intermodalnego

  •    osiągnięcie niższych kosztów przewozu przy akceptowalnym wydłużeniu czasu przewozu,

  •    skrócenie czasu transportu przy akceptowalnym podniesieniu kosztów dodatkowych,

  •    na niektórych trasach konkuruje ze sobą wieiu operatorów, co sprawia, że ceny mogą być niższe w wyniku walki konkurencyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt

Do góry