Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Formowanie ładunków

  Formowanie ładunków to zespół czynności organizacyjnych mających na celu odpowiednie przygotowanie do przewozu wyrobów luzem, w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, zapewniających racjonalne wykorzystanie powierzchni i przestrzeni ładownych środków transportu i magazynów.

  Aby ładunki mogły być...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /15 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Lotniczy list przewozowy AWB

  Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB stwierdza zawarcie umowy o przewóz w transporcie lotniczym. Jest zobowiązaniem przewoźnika do dostarczenia przyjętej przesyłki wymienionemu w liście odbiorcy. Sporządzany jest na formularzu opracowanym przez IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyki użytkowania środków transportu

  Wiemy już, że osoba odpowiedzialna za realizację procesów transportowo-spedycyjnych w danej firmie musi posiadać kompletną informację na temat funkcjonowania procesów transportowych, które są realizowane przy pomocy wybranych środków transportu. Informacje te można zebrać jedynie przy pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /4 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Lotniczy list przewozowy MAWB

  Spedytor wysyłając przesyłki różnych klientów w to samo miejsce przeznaczenia, przygotowuje MAWB. Wskazuje w nim siebie jako wysyłającego, a jako odbiorcę - swojego partnera spedycyjnego w porcie przeznaczenia. MAWB jest przekazywany przewoźnikowi - linii lotniczej.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie

  Dokument to przedmiot materialny, zazwyczaj funkcjonujący jako pisemne oświadczenie, w sposób mniej lub bardziej formalny potwierdzający lub opisujący prawdziwość jakiegoś faktu, zdarzenia czy relacji (np. nabycia lub zbycia praw własności).

  Wykorzystywane rodzaje dokumentów w transporcie wynikają...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Spedytorski lotniczy list przewozowy HAWB

  House Air Waybill - spedytorski lotniczy list przewozowy - zawiera spis pojedynczych przesyłek skonsolidowanych dia potrzeb transportu, w którym wyszczególniona jest cena za przewóz według stawki oferowanej klientowi przez spedytora. HAWB jest listem przewozowym, na którym nadawcą jest wysyłający towar, a...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR

  Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR stwierdza fakt zawarcia umowy o przewóz. Jest zobowiązaniem przewoźnika do dostarczenia przyjętej przesyłki wymienionemu w liście odbiorcy w określonym miejscu i czasie. Obowiązki i uprawnienia stron reguane są postanowieniami konwencji o umowie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Transport morski

  Morski list przewozowy — konosament (Bill of Lading)

  Konosament jest podstawowym dokumentem przewozowym w transporcie morskir który;

  —    potwierdza przyjęcie ładunku do przewozu,

  —    uprawnia do dysponowania ładunkiem,

  —    stwierdza zawarcie umowy o przewóz i precyzuje jego warunki.

  Jest dokumentem...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Karnet TIR

  Karnet TIR to dokument wprowadzony w myśl postanowień Konwencji Celnej TIR, Aedług tej konwencji odprawa celna odbywa się dwukrotnie: w kraju załadunku i w kraju przeznaczenia. Na poszczególnych granicach sprawdzane są jedynie plomby celne - kon-jrukcja nadwozia musi być taka, aby umożliwiała nałożenie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewozy tranzytowe

  Niejednokrotnie realizując przewozy międzynarodowe z punktu nadania znajdującego się w jednym państwie do punktu odbioru w drugim państwie, musimy przewieźć ładunek przez obszar jeszcze innego państwa. Mówimy wtedy o tzw. przewozach tranzytowych. Zatem możemy stwierdzić, że tranzyt w transporcie to...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /10 935

  praca w formacie txt

Do góry