Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Transport drogowy - Ustawa o transporcie drogowym

  Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym z późniejszymi zmianam określa zasady podejmowania i wykonywania:

  —    krajowego transportu drogowego,

  —    międzynarodowego transportu drogowego,

  —    niezarobkowego (na potrzeby własne) krajowego przewozu drogowego,

  —    niezarobkowego (na potrzeby...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport lotniczy - DGR

  Zbiór przepisów regulujących sposób przewozu i dokumentowania przewozu lotniczych irzesyłek niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym (IATA Dangerous -joods Regulations). Przepisy te obowiązują we wszystkich krajach członkowskich Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego -...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport kolejowy - Konwencja Berneńska

  W 1890 roku uchwalono pierwszą konwencję międzynarodową dotyczącą transportu o powszechnym charakterze - była to Konwencja berneńska o przewozie towarów kolejami (CIM). W 1924 r, przyjęto drugą Konwencję berneńską o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV). 

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Konwencja CMR

  Konwencja regulująca zasady, prawa i obowiązki stron umowy zarobkowego, drogowego vozu międzynarodowego. Określa również maksymalną odpowiedzialność przewoźnika : :-szczeń i e towaru powierzonego do przewozu do wysokości 25 złotych franków szwaj-La^soch za kilogram wagi brutto. Konwencja została...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport lotniczy - Konwencja Chicagowska

  Konwencja z dnia 7 grudnia 1944 roku o międzynarodowym lotnictw cywilnym. Jest ona podstawowym aktem prawnym normującym międzynarodową działalność lotnictwa cywilnego, przyjętym do stosowania przez 188 państw członków Organizacji ICAO (Internationa; Civil Aviation Organization). Uwarunkowania prawne...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Konwencje wiedeńskie

  Konwencja o ruchu drogowym oraz Konwencja o znakach i sygnałach drogowych zostaw sporządzone w Wiedniu w dniu 8 listopada 1968 r. Konwencje te nie dotyczą bezpośredn : przedsiębiorstw transportowych, niemniej zgodnie z ww. konwencjami ich strony zgodziły się na ujednolicenie podstawowych zasad ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Konwencja TIR

  Jest to konwencja celna, ale ze względu na powszechność jej kojarzenia z transportem Łowym została zamieszczona w tym miejscu, Dotyczy międzynarodowego przewozu transportem drogowym i powstała w Genewie 14 listopada 1975 roku. Stronami są ara»'i ,vszystkie kraje europejskie i kraje WNP. Podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne aspekty działalności spedycyjnej

  W polskiej rzeczywistości gospodarczej oraz prawie polskim, działalność spedycyjna ^nriowana została w kodeksie cywilnym, a szczegółowe regulacje zawarte są w arty-Btotii od 794 do 804. Jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, to do umowy ui.i stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /7 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym

  Spedycja międzynarodowa to zbiór czynności, które dotyczą zorganizowania transportu i przesłania towaru w handlu zagranicznym, odpłatnie, na zlecenie. Przedsiębiorstwa spedycji międzynarodowej to takie przedsiębiorstwa, których działalność opiera się na pośrednictwie pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie usług transportowo - spedycyjnych w świetle kodeksu handlowego

  Kodeks spółek handlowych - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o tym samym tytule zawiera przepisy normujące ustrój podmiotów prowadzących działalność gospodarczą -spółek handlowych, do których zaliczają się:

  —    spółki osobowe:

  •    spółka jawna,

  •    spółka partnerska,

  • spółka...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /10 314

  praca w formacie txt

Do góry