Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  slogan reklamy racjonalny

  —> Slogan reklamy apelujący do świadomości i logiką przytaczanych informacjiprzekonujący adresata r. do zakupu. S.r.r. zawiera zazwyczaj podstawowe dane 0 właściwościach produktu, jego parametrach technicznych i jakościowych, posiadanych atestach i świadectwach homologacji, długości okresu gwarancji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  sprzedaż bezpośrednia

  Odpłatne dostarczanie towarów bezpośrednio do miejsca zamieszkania klientabez pośrednictwa sklepu czy innych stacjonarnych obiektów handlowych. Abyzakupić towar, klient najpierw powinien otrzymać informację o aktualnej ofercieasortymentowej firmy handlowej, a następnie powinien podjąć decyzję i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spedycja dostawy

  Działalność polegająca na organizowaniu przewozu d. oraz wykonywaniuwszelkich związanych z tym czynności. Spedytor — osoba fizyczna lub prawna— jest pośrednikiem transportowym oddającym ładunek do przewozu i/lubodbierającym go od przewoźnika. Działa na zlecenie właściciela ładunku, zaświadczone —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKLEP SAMOOBSŁUGOWY

  Podstawowy rodzaj sklepu masowej sprzedaży stosującego samoobsługowąmetodę obsługi klientów. W s.s. nabywca ma pełny dostęp do wszystkichtowarów, sam je pobiera, transportuje i pakuje. Jedynym obligatoryjnymelementem obsługi jest inkaso. Personel sklepowy, ograniczony do minimum,udziela pomocy klientom...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKLEP WOLNOCŁOWY

  —> Punkt sprzedaży detalicznej, w którym są oferowane towary wolne od cłai innych opłat przywozowych (podatków granicznych, VAT itp.). S.w. są z regułyzlokalizowane w portach, na lotniskach i statkach, w placówkach dyplomatycz-nych oraz w specjalnych strefach ekonomicznych. S.w. oferują klientom— przede...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  slogan reklamy

  Zbiór informacji charakteryzujących firmę i/lub produkt, które w zakodowanejformie apelu (hasła) zostają przekazywane na rynek w procesie komunikacjiz otoczeniem. S.r. stanowi podstawę przekazu reklamowego i oferty sprzedażo-wej. Konstrukcja s.r. opiera się na apriorycznym rozpoznaniu potrzeb, motywówi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skaning

  System elektrycznego odczytu —> kodów kreskowych na towarach powiązanyz rejestracją wielkości sprzedaży za pomocą nowoczesnych kas sklepowych. S.polega na odczytywaniu za pomocą stacjonarnego lub ręcznego czytnika(skanera) kodu kreskowego na opakowaniu, który zawiera wszelkie informacjeo towarze (np. cenę)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  slogan reklamy negatywny

  —> Slogan reklamy odwołujący się do motywów strachu, lęku i niepokoju orazukazujący zagrożenia związane z naruszeniem szeroko rozumianej potrzebybezpieczeństwa. R. operująca hasłami negatywnymi pokazuje zazwyczaj sposóbuniknięcia negatywnych skutków uświadamianych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sklep

  Stały obiekt architektoniczny, odpowiednio zaprojektowany i urządzony, realizu-jący podstawowe funkcje sprzedażowe dóbr dla konsumentów. S. posiada,w zależności od technologii sprzedaży, wyodrębnioną salę sprzedażową, pomie-szczenia magazynowe, biurowe i socjalne dla personelu. S. jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sklep fabryczny

  Stały —> punkt sprzedaży detalicznej zorganizowany przez producenta w celubezpośredniej sprzedaży własnych wyrobów. S.f., zwany także s. firmowym,jest ważnym ogniwem w kształtowaniu rynku przedsiębiorstwa oraz pozys-kiwaniu informacji rynkowych. Sklepy te tworzą dodatkowy —> kanał dystry-bucji, często...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt

Do góry