Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  TECHNICZNY ROZWÓJ PRODUKTU

  Faza procesu —» rozwoju nowego produktu, polegająca na przekształcaniuwyselekcjonowanych —» pomysłów na produkt w projekty techniczne, materiali-

  żujące się w postaci modeli, prototypów i pierwowzorów poddawanych testomtechnicznym (sprawdzającym techniczną jakość użytkową) i testom akceptacyj-nym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  telemarketing

  Reklamowanie produktów przez sprzedawcę za pośrednictwem telefonu, połączo-ne z równoczesnym zbieraniem zamówień potencjalnych nabywców (bezosobistej wizyty sprzedawcy). 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teleshopping

  Metoda zakupu towarów polegająca na ich zamawianiu w firmie wysyłkowejdzięki bezpośredniemu połączeniu jej z gospodarstwem domowym za pomocąsieci telefonicznej, komputerów domowych lub telewizorów. Dzięki łączomkablowym —> klient ma możliwość zobaczenia bezpośrednio na ekranie szerokie-go zakresu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM MARKETINGU

  System — celowo określony zbiór — elementów i sprzężeń między nimi, którewspólnie określają cechy całości. Takie właściwości spełnia m., który jestukładem o sprzężonych elementach, działającym na zasadzie funkcji celu. Istota—> strategii marketingowej sprowadza się bowiem do tworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM WARTOŚCI

  Schemat pojęciowy, który odnosi się do hierarchicznie uporządkowanego zespołuw. ogólnych z odpowiadającymi im w. szczegółowymi. W. są interpretowane jakoprzedmioty zewnętrzne wobec jednostek oraz jako specyficzne postawy, przeko-nania, idee czy koncepcje o normatywnym lub nienormatywnym charakterze.S.w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substytucja

  Wzajemne zastępowanie się dóbr i/lub usług w zaspokajaniu potrzeb konsumpcyj-nych lub produkcyjnych. Przeciwieństwo uzupełniania, czyli komplementarności.Miarą stopnia s. między różnymi dobrami jest stosunek wyrażający ilość jednegoproduktu potrzebną do zastąpienia jednostki drugiego przy zapewnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZEROKOŚĆ kanału dystrybucji

  Liczba pośredników na każdym szczeblu —> kanału dystrybucji. K. jest szerokiwówczas, gdy liczba pośredników zaangażowanych na szczeblu hurtu i/lub detalujest duża. Np. sprzedaż detaliczną danego produktu prowadzą —> domy towarowe,-> domy dyskontowe, domy wysyłkowe, —> supermarkety, inne —> sklepyi agenci...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPERETA

  —> Sklep średniej wielkości, w którym jest sprzedawany w formie samoobsługo-wej szeroki —> asortyment artykułów żywnościowych i nieżywnościowychcodziennego użytku. S. jako odpowiednik mniejszego —» supermarketu ma ok.120-400 nr powierzchni. Termin „s.", typowy dla średniej wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIA RUCHOMA

  Średnia arytmetyczna kolejnych wyrazów —> szeregu czasowego o stałejpodstawie. Dla nieparzystej liczby wyrazów wartości ś. są przypisywane wyrazomśrodkowym, natomiast dla parzystej liczby wyrazów wartości ś. są uśredniane(centrowane) dla dwóch wyrazów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Supermarket

  —> Sklep samoobsługowy popularny w całym świecie, o minimalnej wielkościpowierzchni sprzedażowej 400-2499 m2, w którym prowadzi się sprzedaższerokiego —> asortymentu artykułów żywnościowych oraz niektórych dóbrnieżywnościowych (jako asortymentu uzupełniającego; udział dóbr nieżywnoś-ciowych w —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt

Do góry