Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  WDRAŻANIE POLITYKI CEN

  Ogół decyzji dotyczących szczegółowych sposobów postępowania w ramachobranego —> kierunku polityki cen. Sprzedawca ustala w szczególności, czybędzie stosował —> cenę zwyczajową, czy —> cenę zmienną lub ich kombinacje.Zakładając stosowanie c. zmiennych, sprzedawca określa z kolei zasady dokony-wania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  uzanse giełdowe

  Normy i zasady określone regulaminem —> giełdy, ściśle wg których odbywa się—> handel giełdowy. U.g. obowiązują wszystkich —> uczestników giełdy, przez coułatwiają obrót giełdowy, a także wprowadzają elementy stabilizacji, ciągłości

  1 pewności. Formalizują one funkcjonowanie g. w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania konsumpcji

  Determinanty polityczne, gospodarcze i społeczne określające poziom i strukturęspożycia w okresach krótkich, średnich i długich. Determinanty te możnapodzielić na trzy grupy: 1) u. ustrojowe, 2) u. związane ze strukturą gospodarkii 3) polityka gospodarcza i społeczna. U. ustrojowe obejmują zbiór...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  uniwersalny kod produktu

  System oznaczania towarów składający się z dwunastu cyfr, stosowany w USA.Każda liczba k. jest tworzona przez dwa czarne pasemka i dwie jasne przegrody.System składa się z siedmiu modułów, tj. jasnych i ciemnych linii tej samejszerokości. Oznaczenie kodowe jest podzielone na strony lewą i prawą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi

  Działalność dostarczająca określonych korzyści, które nie są koniecznie związaneze sprzedażą dóbr materialnych lub innych u. (ujęcie marketingowe wg AMA— American Marketing Association). Do wytwarzania u. mogą, lecz nie muszą,być wykorzystywane dobra materialne, jednak w sytuacji, gdy są one...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZESTNICY GIEŁDY

  Grupa osób warunkowo zaangażowanych w prace —> giełdy. Podobnie jakczłonkowie g., —> maklerzy oraz goście, u.g. wchodzą w skład podmiotów rynkugiełdowego. Mają prawo zawierania transakcji giełdowych, ale nie korzystają zezniżek przysługujących członkom g. Biorą oni udział w zebraniach g., lecz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transakcja terminowa

  Rodzaj t. giełdowej, w której strony, ustalając przewidywaną cenę w danymterminie, spodziewają się określonych korzyści. Kupujący oczekuje, że w momen-cie finalizowania t. cena będzie wyższa niż przewidziana w kontrakcie, sprzedają-cy zaś oczekuje ceny niższej. W chwili finalizowania t. jedna lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  umowa kupna-sprzedaży

  Zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej osób (kontrahentów) zmierzającychdo ustanowienia, zmiany lub zniesienia określonego przez strony stosunkuprawnego. U.k.-s. jest szczególną odmianą u. dwustronnie zobowiązujących,w których świadczenie jednej strony zobowiązuje drugą do ekwiwalentnegoświadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transakcja zabezpieczająca

  Rodzaj t. giełdowej, która polega na powiązaniu —» transakcji rzeczywistej z t.typu spekulacyjnego. T.z. występuje wówczas, gdy nabywca (sprzedawca) towaruprzypuszcza, że kupi (sprzeda) go dopiero po pewnym czasie. W celu zabez-pieczenia się przed ewentualną zmianą cen danego towaru, co mogłoby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  unikatowa propozycja sprzedażowa

  Zbiór niezbędnych obietnic, które pozwalają uznać przekaz reklamowy zaatrakcyjny i oryginalny. W praktyce uważa się, że u.p.s. zawiera reklama, któraoferuje wyraźnie określone korzyści, jest wyjątkowa (proponuje produkt nieoferowany przez konkurencję) i zachęca do zakupu. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt

Do góry