Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  WZORCE REAKCJI KONKURENTÓW

  Typowe sposoby zachowań konkurentów, podejmowane w odpowiedzi nadziałania konkurencyjne podmiotów (przedsiębiorstw) o pozycji rynkowejzauważalnej w danym sektorze/gałęzi konkurencyjnej. Ze względu na tezachowania wyróżnia się r.k.: biernego (wstrzemięźliwego), selektywnego,szybko reagującego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wystawa gospodarcza

  Miejsce prezentacji wzorów wytwórczości danego kraju, regionu, firmy lub grupyfirm, a nawet osób fizycznych, która ma na celu jedynie poinformowanieszerokiego grona zwiedzających o możliwościach i bieżącej ofercie produkcyjnejoraz propagowanie i promowanie odpowiednich podmiotów czy produktów.Organizatorzy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZORY ZACHOWAŃ

  Określone prawidłowości i regularności —> zachowań konsumpcyjnych uznanei przyjęte w danym segmencie konsumentów, a których naśladowanie dajemożliwość osiągnięcia pożądanego wyniku. W tym znaczeniu w.z. stanowiąbodziec, czynnik działania (zachowania) w określonym kierunku. W.z. nie są stałei...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD

  Metoda gromadzenia informacji w -> badaniach marketingowych, oparta naprocesie wzajemnego komunikowania się. W. jest szczególnego rodzaju roz-mową, której celem jest uzyskanie określonego zestawu informacji. W w.najważniejsza rola przypada —> respondentowi, którego celowo wywołanewypowiedzi stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zachowania konsumpcyjne

  Spójna całość reakcji (postępowań) związanych z dokonywaniem wyboróww procesie zaspokajania potrzeb indywidualnych w określonych warunkachspołecznych, kulturowych i ekonomicznych. Na z.k. składają się wszystkie teczynności, które są pobudzane przez odczuwanie —» potrzeb. Z.k. obejmują więcnabywanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD ZOGNISKOWANY

  Metoda gromadzenia informacji jakościowych dotyczących zachowań i postawwobec produktu, firmy, zdarzenia itp. W.z. jest prowadzony w formie dyskusjipod kierunkiem moderatora, w której bierze udział 8-12 celowo dobranych osób.W. jest rejestrowany za pomocą ukrytej kamery lub dyktafonu i/lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłócenia w reklamie

  Bariery i utrudnienia, na jakie natrafia percepcja haseł reklamowych przezodbiorców przekazu. Czynniki te mogą mieć charakter fizyczny — przezniewłaściwy tekst, obraz, dźwięk, i semiologiczny — złe dobranie koduinformacji przekazywanej w formie —>sloganu reklamy. Typowe z.w r. stanowią:zbyt duża liczba r...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIADOWNIA HANDLOWA

  Przedsiębiorstwo trudniące się zawodowo zbieraniem i odpłatnym udzielanieminformacji o firmach. Działalność w.h. polega na zbieraniu stale uaktualnianychinformacji o sytuacji majątkowej firm, ich możliwościach kredytowych, wyni-kach działalności itp. Na tej podstawie zainteresowanym osobom są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wybór między mediami

  Decyzja dotycząca w. optymalnego zestawu m. spośród wszystkich nośnikówreklamy dostępnych i branych pod uwagę przez przedsiębiorstwo. W.m.m.oznacza rozdysponowanie —> budżetu promocji między —> reklamę prasową,—> reklamę radiową, —» reklamę telewizyjną, —> reklamę pocztową, —> reklamękinową i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiązanie poziome cen

  Ustalanie wysokości —» ceny sprzedaży produktu w wyniku porozumień pomię-dzy sprzedawcami działającymi na tym samym szczeblu obrotu towarowego(zbytu, hurtu, detalu), tworzącymi tzw. price ring. Porozumienia te, przybierającepostać zmowy formalnej lub działań prowadzących pośrednio do uzgodnienia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt

Do góry