Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Krakowski Park Technologiczny

  Charakterystyka

  ''

  Krakowski Park Technlogiczny to jedna z siedemnastu specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce. Jest ona położona na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Krakowska SSE składa się z 19 podstref znajdujących się na obszarze 17 gmin. Podstrefy te to: Kraków...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces oceny pracowników

  Cele procesu

  Cele ogólne:

  Wartościowanie cech osobowych, postaw, zachowań oraz poziomu wykonania zleconych zadań Otrzymanie informacji zwrotnej o efektach pracy, oczekiwaniach przełożonego oraz o mocnych i słabych stronach pracowników. Zaspokojenie odczuwanej przez pracowników potrzeby oceny własnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /16 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczne cele współczesnego państwa

  Charakterystyka

  Cele przedstawione są tutaj przez pryzmat funkcji współczesnego państwa.

  Funkcja instytucjonalna i prawna

  Celem państwa w zakresie tej funkcji jest stworzenie prawnego i instytucjonalnego podłoża dla działalności gospodarczej oraz zapewnienie jej skutecznego działania. Narzędziami...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /5 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa o pracę

  Definicja

  Umowa o pracę stanowi podstawową formę nawiązania stosunku pracy. Charakteryzuje ona strony umowy, zakres praw i obowiązków stron oraz zawiera wszystkie niezbędne elementy opisujące dany stosunek pracy. Jest to dwustronna czynność prawna, wyrażająca porozumienie, na mocy którego pracownik...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /6 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Bank Centralny

  Charakterystyka

  Europejski Bank Centralny został utworzony na podstawie Traktatu w sprawie Europejska|Unii Europejskiej z chwilą rozpoczęcia przez UE realizacji trzeciego etapu budowy walutowa|Unii walutowej.

  Udziałowcami Europejskiego Banku Centralnego są wszystkie kraje należące do Wspólnoty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIF

  Charakterystyka

  CIF - Cost, Insurance and Freight (koszt, ubezpieczenie i fracht...oznaczony port przeznaczenia) to incoterms należący obok CFR, CPT i CIP do Grupy C, w której to zasadnicze koszty transportu opłacone są przez sprzedającego.

  Moment dostarczenia towaru

  W tej formule uznaje się, że sprzedawca...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIF

  Charakterystyka

  CIF - Cost, Insurance and Freight (koszt, ubezpieczenie i fracht...oznaczony port przeznaczenia) to incoterms należący obok CFR, CPT i CIP do Grupy C, w której to zasadnicze koszty transportu opłacone są przez sprzedającego.

  Moment dostarczenia towaru

  W tej formule uznaje się, że sprzedawca...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza płynności finansowej

  Charakterystyka

  Teoria finansów i rachunkowości wypracowała wiele definicji płynności, które to jednak zawsze zawierają wspólny element - jest to zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych. W literaturze ekonomicznej płynność definiowana jest różnie. Nadaje się kilka określeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza płynności finansowej

  Charakterystyka

  Teoria finansów i rachunkowości wypracowała wiele definicji płynności, które to jednak zawsze zawierają wspólny element - jest to zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych. W literaturze ekonomicznej płynność definiowana jest różnie. Nadaje się kilka określeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza płynności finansowej

  Charakterystyka

  Teoria finansów i rachunkowości wypracowała wiele definicji płynności, które to jednak zawsze zawierają wspólny element - jest to zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych. W literaturze ekonomicznej płynność definiowana jest różnie. Nadaje się kilka określeń...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 688

  praca w formacie txt

Do góry