Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

  Charakterystyka--

  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd sprawuje nadzór nad polskim rynkiem papierów wartościowych. Jest organem administracji państwowej. Składa się z przewodniczącego, dwóch jego zastępców i sześciu członków. Członkami Komisji są przedstawiciele: ministra finansów, ministra...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /8 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja budżetowa

  Charakterystyka

  Inflacja budżetowa, to jeden z rodzajów inflacji, gdy weźmiemy pod uwagę kryterium przyczyny powstania. Jest to inflacja której czynnikiem sprawczym jest występowanie deficytu budżetowego państwa, czyli nadmiernego poziomu wydatków w stosunku do generowanych dochodów.

  W czasach...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obligacje komunalne

  Charakterystyka

  Zgodnie z ustawą o obligacjach obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się do wykupu obligacji w przyszłości. Obligacja powinna zawierać między innymi cel emisji, a środki pozyskane z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość w administracji publicznej

  Jakość usług

  Jest to "zdolność zaspokajania wymagań klientów usług dzięki cechom, jakie ma usługa" (J. Altkorn, T. Kramer 1998, s.100). Klient wydaje opinię o jakości usługi nie tylko na podstawie jakości technicznej (materialne środki świadczenia usługi), ale także na podstawie jakości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /4 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATF

  Charakterystyka

  FATF (The Financial Action Task Force, franc. GAFI) - Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy jest międzyrządowym ciałem powołanym do życia w 1989 r. podczas szczytu G7 w Paryżu. Grupa składa się z 35 członków: 33 państw i 2 regionalnych organizacji (Argentyna, Australia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /2 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka jawna

  Charakterystyka

  Przepis art. 75 par. 1 k.h. stanowił, że spółką jawną jest taka spółka, która prowadzi we wspólnym imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe w większym rozmiarze, a nie jest inną spółką handlową. Przyjąć można, że w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych do elementów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /5 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagrodzenie

  Elementy wynagrodzenia

  Wynagrodzenie jest zapłatą za pracę wykonaną na rzecz pracodawcy przysługującą z tytułu zawarcia stosunku pracy (np. umowy). W szerokim ujęciu za wynagrodzenie uznaje się także korzyści niepieniężne, a nawet niematerialne odnoszone przez pracownika w związku z wykonywaną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /12 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagrodzenie

  Elementy wynagrodzenia

  Wynagrodzenie jest zapłatą za pracę wykonaną na rzecz pracodawcy przysługującą z tytułu zawarcia stosunku pracy (np. umowy). W szerokim ujęciu za wynagrodzenie uznaje się także korzyści niepieniężne, a nawet niematerialne odnoszone przez pracownika w związku z wykonywaną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /12 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagrodzenie

  Elementy wynagrodzenia

  Wynagrodzenie jest zapłatą za pracę wykonaną na rzecz pracodawcy przysługującą z tytułu zawarcia stosunku pracy (np. umowy). W szerokim ujęciu za wynagrodzenie uznaje się także korzyści niepieniężne, a nawet niematerialne odnoszone przez pracownika w związku z wykonywaną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /12 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje akwizycji

  Charakterystyka

  Najczęstszym rodzajem akwizycji jest akwizycja "twarzą w twarz" gdy klient ma bezpośredni kontakt z akwizytorem (inaczej przedstawicielem handlowym). Podczas tego rodzaju akwizycji akwizytor przestawia potencjalnemu nabywcy ofertę, przeprowadzając równocześnie sondaż potrzeb klienta i stara...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /3 222

  praca w formacie txt

Do góry