Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Proces zarządzania rozwojem gminy

  Cele procesu

  Cele ogólne procesu:

  Przygotowanie sprawozdań dotyczących inwestycji . Sporządzenie analiz dotyczących szans i zagrożeń (turystyka, wpływ środowiska ) Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Pozyskiwanie dotacji unijnych

  Cele efektywnościowe:

  Zwiększenie ilości pozyskiwanych środków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /13 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz Hofera

  Charakterystyka

  Macierz Hofera to jedno z narzędzi służących do określenia oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa, wyznaczonej przez jej czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Piętnastopolowa macierz stworzona przez CH.W. Hofera jest rozwinięciem macierzy ADL i McKinsey'a i jest szczególnie przydatna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie środowiskowe - efekty ekonomiczne

  Wpływ na środowisko naturalne

  Działalność gospodarcza człowieka nie pozostaje bez negatywnego wpływu na środowisko. Ważne jest to, aby to niekorzystne w ostatecznym rozrachunku dla człowieka oddziaływanie ograniczyć i niepożądane skutki zminimalizować. Jednocześnie należy dążyć do wykorzystania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /9 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie środowiskowe - efekty ekonomiczne

  Wpływ na środowisko naturalne

  Działalność gospodarcza człowieka nie pozostaje bez negatywnego wpływu na środowisko. Ważne jest to, aby to niekorzystne w ostatecznym rozrachunku dla człowieka oddziaływanie ograniczyć i niepożądane skutki zminimalizować. Jednocześnie należy dążyć do wykorzystania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /9 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody poprawiania błędów w dowodach księgowych

  Charakterystyka

  Metody poprawiania błędów w dowodach księgowych- procedury, które należy stosować dokonując korekty błędów księgowych wynikających głównie z nieprawidłowych, opóźnionych oraz niedokonanych zapisów księgowych.

  Dowód księgowy jest dokumentem potwierdzającym dokonanie operacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksiej Kapitonowicz Gastiew

  Aleksiej Kapitonowicz Gastiew (1882-1941) był przedstawicielem nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten zajmował się organizacją procesów produkcyjnych i usługowych w różnych dziedzinach gospodarki.

  A. K. Gastiew pracował jako robotnik metalowiec, ale po...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja rozrachunków

  Charakterystyka

  Przez rozrachunki rozumie się takie należności lub zobowiązania, których osoby dłużnika i wierzyciela są określone, kwota jest zaakceptowana przez obydwu kontrahentów, a termin regulacji wierzytelności został uzgodniony.

  Konto Rozrachunków może wykazywać dwa salda - saldo Dt...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /3 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek finansowy

  Charakterystyka

  Transakcje odbywające się pomiędzy podmiotami gospodarczymi wywołują ciągły ruch pieniądza. W gospodarkach wolnorynkowych obieg pieniądza odbywa się głównie przez systemy finansowe. Owe systemy nie tylko rozliczają zawierane transakcje, ale umożliwiają także finansowanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /4 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel wewnątrzgałęziowy

  Charakterystyka

  Handel wewnątrzgałęziowy ma miejsce wówczas, gdy dany kraj jednocześnie eksportuje i importuje podobne typy wyrobów. Dzieje się tak dlatego, iż poszczególne gałęzie wytwarzają szeroką gamę jakościowo i gatunkowo odrębnych, ale i wysoce substytucyjnych produktów 2000...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /3 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja czysta

  Charakterystyka

  Czysta inflacja ma miejsce, gdy ceny dóbr, usług i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie.

  Zjawisko inflacji występuje w warunkach, w których ilość pieniędzy jakie znajdują się w obiegu rośnie w szybszym tempie, aniżeli wartość towarów oraz usług, które są oferowane na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt

Do góry