Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe grupy krajów we współczesnej gospodarce światowej

  Liderzy światowej gospodarki- współcześnie nadal można mówić o istnieniu trzech najbardziej rozwiniętych regionów gospodarczych świata ( TRIADA) tj. USA, UE ( strefa euro), Japonia

  Największa potęgą gospodarczą nadal jest USA

  - światowy lider w branży komputerowej, telekomunikacji, zaawansowanej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja regionalna

  Można dostrzec wyraźny wzrost liczby zawieranych umów między państwami leżącymi w określonym regionie geograficznym. Celem tych umów jest przede wszystkim liberalizacja przepływów towarów ale także zapewnienie swobodnego przepływu usług , kapitału i siły roboczej.Etapy integracji:

  - typy integracji (...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota, czynniki i cechy globalizacji

  Globalizacja

  stosunków międzynarodowych w znaczeniu ekonomicznym odnosi się do działalności gospodarczej :

  - gospodarki

  - rynków branżowych

  - gałęzi gospodarki

  – przedsiębiorstw

  Globalizacja stanowi wyższy bardziej zaawansowany i złożony etap tj. umiędzynarodowiony proces gospodarowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowy i przedmiotowy aspekt gospodarki światowej

  a) struktura podmiotowa - aspekt - przedsiębiorstwa narodowe - korporacje transnarodowe-gospodarki narodowe

  - międzynarodowe ugrupowania integracyjne- międzynarodowe organizacje gospodarcze

  b) struktura przedmiotowa – aspekt - międzynarodowe obroty towarowe - międzynarodowa wymiana usług - międzynarodowy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Taguchi

  Wprowadzenie

  Za jedno z najbardziej istotnych wyzwań, stojących przed przedsiębiorstwami chcącymi sprostać wymogom globalnej konkurencji uważa się potrzebę wykorzystywania efektywnych technologii produkcji umożliwiających eliminację odchyleń poziomu jakości produktu oraz odchyleń w procesach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.03.2011 Znaków /8 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces badania rynku

  Cele procesu

  Cele związane z istnieniem projektu:

           Określenie preferencji rynkowych          Dopasowanie oferty do zapotrzebowania na rynku          Maksymalne wykorzystanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.03.2011 Znaków /13 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces rekrutacji

  Cele procesu Zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników. Badanie kompetencji kandydatów. Minimalizacja pustych wakatów. Skrócenie czasu rekrutacji do 2 tyg. Zmniejszenie liczby osób rezygnujących z posady w ciągu 3 miesięcy z 10 do 1os. Skrócenie okresu dostosowującego nowego pracownika do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.03.2011 Znaków /14 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa depozytowa

  Stopa depozytowa - ustalana przez bank centralny kształtuje stopę oprocentowania jednodniowych wkładów terminowych dla tych banków komercyjnych, które mają nadmiar płynności1. Jest ona dolnym pułapem jednodniowych depozytów na rynku międzybankowym. Banki komercyjne oferują wyższą stopę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.03.2011 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytkownik informacji

  Użytkownik informacji

  Człowiek jest podstawowym elementem różnorakich procesów informacyjnych, występując na wielu ich etapach, realizującym różnorodne funkcje i zadania. Jednak celem informacyjny|systemu informacyjnego jest zaspokajanie informacyjne|potrzeb informacyjnych użytkowników - odbiorców...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.03.2011 Znaków /7 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja Złota

  Charakterystyka

  ''

  Złota Akcja jest to akcja, która daje posiadaczowi szczególne przywileje w spółce (uprawnienia specjalne) wychodząc poza te które daj kodeks Spółek Handlowych. Tym należy tłumaczyć pojawienie się w oznaczeniu nazwy tej akcji przymiotnika "złoty". Wystarczy że akcjonariusz posiada...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 893

  praca w formacie txt

Do góry