Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Harmonizacja podatków pośrednich w UE

  Zgodnie z art. 90 TWE, żadne państwo członkowskie nie może nakładać na produkty innych państw członkowskich podatków wewnątrzwspólnotowych wyższych od tych, które nakłada na produkty krajowe.

  Z punktu widzenia procesu harmonizacji podatków pośrednich za niezwykle ważny należy uznać art. 93. WTE w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólna Taryfa Celna (WTO) i Zintegrowana Taryfa Celna (TARIC)

  Wspólna taryfa celna – Polska członkiem WTO od 1 lipca 1995 roku. WTO istnieje od 1995 roku, kiedy to zastąpiło na mocy postanowień Rady Urugwajskiej-GATT. Statuty obu tych organizacji mówią o podnoszeniu poziomu życia przec istotną redukcję ceł i innych barier handlowych oraz eliminację dyskryminującego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /3 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe informacje na temat systemu celnego UE

  Zgodnie z art. 23 Traktatu ustanawiającego Wspulnote Europejską WTE, podstawą wspólnoty jest unia celna, która rozciąga się na całą wymiane towarową i obejmuje:- zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych między państwami członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym-przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka wspólnej polityki handlowej (cel, zakres)

  Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej polityki handlowejZgodnie z art. 3 wprowadzonym w 01.01.1970 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską wcześniej EWG

  Kraje Wspólnoty prowadzą wspólną politykę handlową , postawą prawną wspólnej PH stanowią art. 131-134 TWE

  Zakres tej polityki określa art...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia pozataryfowej regulacji obrotów handlu zagranicznego

  Narzędzia pozataryfowe polityki handlowej to: 

  a) kontyngenty

  -(ograniczenia ilościowe)

  - to ustalone przez państwo dopuszczalna ilość towarów, która może zostać przywieziona lub wywieziona za granicę w określonym czsie

  b)dobrowolne ograniczenia eksportu

  c)zakazy:

  -możliwość stosowania zakazów z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subsydia w handlu międzynarodowym

  Subsydia sa definiowane w różny sposób, ale ogólnie przez to pojęcie rozumie się wszelkie świadczenia z budżetu państwa dla krajowych podmiotów gospodarczych.Subsydia(subwencje) są narzędziem parataryfowym polityki handlowej.

  Wyróżnia się subsydia:

  * produkcyjne (krajowe)

  - są traktowane jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje ceł

  Przez cło rozumie się opłatę nakladaną przez państwo na towar przekraczający granicę celną danego kraju . Granica celna z różnych powodów (np. ustanowieniów obszarów celnych o specjalnym charakterze ) nie musi się pokrywać z granica państwową. W przypadku utworzenia obszarów celnych o specjalnym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategiczna polityka handlowa

  Strategiczna polityka handlowa (SPH)

  - geneza :

  koncepcja powstała w I połowie lat 80-tych XX wieku na gruncie tzw. nowej teorii handlu międzynarodowego .

  Twórcy :

  J. Brander, Barbara Spencer, Pol Krugman i inni...

  - ogólna SPH :

  Autorzy tej koncepcji twierdzą , że w warunkach konkurencji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /3 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protekcjonizm w handlu międzynarodowym – podejście tradycyjne i współczesne

  Możemy wyodrębnić dwa przeciwstawne kierunki polityki handlowej:

  - polityka liberalna → wolnego handlu- polityka protekcyjna( protekcjonizm) tj. ograniczenia dostępu do własnego rynku

  – wspieranie własnej gospodarki ( maksymalizacja korzyści )Protekcjonizm wychowawczy

  – teoria E.

  List XIX wiek polega na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje polityki handlowej

  Pojecie :

  Polityka handlowa to świadome oddziaływanie państwa na stosunki handlowe z zagranicą sprowadzające się z jednej strony do wyznaczania określonych celów a z drugiej do wyboru stosowania narzędzi niezbędnych do ich osiągnięcia

  Rodzaje :

  Możemy wyodrębnić dwa przeciwstawne kierunki polityki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 072

  praca w formacie txt

Do góry