Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

  Dziedzina nauki o z. i obszar działań regulacyjnych w przedsiębiorstwieodnoszących się do wyboru celów długookresowych przedsiębiorstwa, ustalaniaplanów i programów ich osiągania będących narzędziami strategii rozwojowychprzedsiębiorstwa. Cele s. przedsiębiorstwa, jak i sposoby ich osiągania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  znaczki handlowe

  Popularny środek —> promocji dodatkowej, stosowany przez sklepy, które za ichpomocą „potwierdzają" dokonanie zakupu. Po zgromadzeniu odpowiedniegozestawu z.h. umożliwiają nabywcom otrzymanie w tym samym sklepie stosownejbonifikaty (—> rabatu) przy następnych zakupach. Z.h. stosuje się przeważniew przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASIĘG REKLAMY

  Określenie rozmiarów grupy docelowej, do której może dotrzeć dany środekr. Z.r. wyraża się najczęściej w postaci udziału procentowego adresatów r. np.w grupie czytelników danego tytułu prasowego, ogólnej populacji widzów blokuprogramów telewizyjnych, liczbie widzów uczęszczających na mecze piłkarskiei...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zakres cen

  Przedział wielkości c, w którym zawierają się c. produktów o podobnych cechachużytkowych. Z.c. posługują się najczęściej detaliści, zestawiając —> asortymentokreślonych produktów, pochodzących od różnych dostawców, pod względem ichjakości. Tworzą zazwyczaj przedziały c. niskich, średnich i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZGLĘDNA DYNAMIKA RYNKU

  Stosunek —> dynamiki rynku, obliczonej dla danego produktu r/lub obszarugeograficznego, do wskaźnika obrazującego kierunek i intensywność zmianzachodzących w szerszym układzie gospodarczym, stanowiącym właściwąpłaszczyznę odniesienia w celu oceny sytuacji na danym r. Ocena możenawiązywać do ogólnej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki na reklamę

  Wielkość kosztów r. przedsiębiorstwa podawana przez agencje reklamowe, któraumożliwia porównanie rangi, wielkości i pozycji rynkowej tych agencji. Głów-nymi kryteriami analizy typu billing są zazwyczaj: czas antenowy zakupionyprzez agencje i powierzchnia reklamowa w mediach drukowanych. Wyna-grodzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienie

  Wyrażenie zgody na przystąpienie do —> umowy kupna-sprzedaży ze stronynabywcy. Nabywca zamawia zazwyczaj towar po otrzymaniu —> oferty lub 

  przeprowadzeniu —> negocjacji z potencjalnym dostawcą produktów. Z. powinnozawierać m.in. nazwę i adres nabywcy, nazwę produktu, jego ilość, cenę, czasi miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZGLĘDNY UDZIAŁ W RYNKU

  Jeden ze wskaźników pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, obliczany jako stosu-nek własnego u. w danym r. do u. największego konkurenta lub grupynajważniejszych konkurentów. Wskaźnik ten jest stosowany m.in. w —> macierzyBCG jako jeden z wyznaczników pozycji produktów w układzie współrzędnych:—> dynamika...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykresy statystyczne

  Graficzna prezentacja danych statystycznych za pomocą linii, prostokątów,słupków, kół, punktów, obrazków itp. Najpopularniejszymi w.s. są diagramyi histogramy. Diagram to w. liniowy obrazujący rozkład liczebności za pomocąodpowiednich linii lub krzywych. Natomiast histogram to w. słupkowy obra-zujący...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaniżanie cen

  Gwałtowne obniżanie przez sprzedawcę c. produktów sprzedawanych na danymrynku (zwykle wyodrębnionym przestrzennie), na ogół poniżej kosztu własnegosprzedaży, w celu wyeliminowania mniejszych konkurentów. Praktyka najczęś-ciej zabraniana przez ustawodawstwo cenowe.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt

Do góry