Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Jak działa mnożnik eksportowy

  To współczynnik określający, o ile zwiększy się dochód narodowy, jeśli eksport wzrośnie o jednostkę. Wzrost eksportu pobudza wzrost efektywnego popytu na rynku wewnętrznym danego kraju i w warunkach niepełnego zatrudnienia i niepełnego wykorzystania zdolności wytwórczych, powoduje kumulatywny proces...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw mechanizm oddziaływania handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy od strony podaży

  Wykorzystywanie handlu zagranicznego do wzrostu gospodarczego wiąże się z występowaniem nierównowagi (deficytu) w bilansie handlowym. Oznacza to że istnieje możliwośc uzupełnienie niedostatecznych z punktu widzenia danego kraju wewnętrznych źródeł finansowania za pomocą zasobów zewnętrznych ( import...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega funkcja transformacyjna handlu zagranicznego (wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego)

  Handel zagraniczny umożliwia zaopatrzenie kraju w towary które:

  - nie występują lub nie mogą być produkowane

  - są wytwarzane w ilości niewystarczającej na pokrycie krajowego zapotrzebowania (np. gaz)

  - są produkowane w nieodpowiednim asortymencie

  Wymiernym sposobem odzwierciedlenia transformacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierniki handlu zagranicznego

  - Wielkość eksportu, importu oraz saldo

  - Wskaźnik zrównoważenia obrotów (pokrycia obrotów) to iloraz różnicy eksportu i importu do wartości eksportu [ (eksport  import) / eksport mowi czy z eksportu jesteśmy w stanie pokryć eksport

  - dynamikę eksportu i importu

  - udział w światowym eksporcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyficzne (nowe) formy obrotu międzynarodowego

  Zaliczamy do nich:

  a) leasing – Specyficzna umowa finansowa , zapewniająca inwestorowi możliwość użytkowania dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Przez umowę leasingu leasingodawca (finansujący) przekazuje drugiej stronie, czyli leasingobiorcy (korzystającemu), wskazane rzeczy do używania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /4 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje specjalne (cechy i rodzaje)

  Transakcja specjalna to również, handel wiązany, transakcja wiązana, transakcja wzajemnie uwarunkowana, transakcja kompensacyjna. Przyczyn wykształcenia się transakcji specjalnych należy upatrywać w pojawieniu się trudności ze zrealizowaniem świadczenia towarowego (problemy ze zbytem towarów, ograniczenia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /2 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy świadczenia towarowego i wzajemnego w handlu zagranicznym

  I.Forma świadczenia towarowego:

  Handel zagraniczny jest to odpłatna wymiana towarów podmiotów gospodarczych danego kraju z pomiotami zagranicznymi, jeżeli rozpatrujemy z punktu widzenia jednego kraju, jeżeli patrzymy pod kontem grupy to mówimy wówczas o handlu międzynarodowym- jest to pojecie szersze:

  1)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /4 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wąskie i szerokie ujęcie handlu zagranicznego

  Wąskiemu (tradycyjnemu) ujęciu handlu zagranicznego( biznesu międzynarodowego, handlu międzynarodowego), obejmującemu tylko obroty towarowe, przeciwstawia się więc ujęcie szerokie, sprowadzające handel zagraniczny do łącznego obrotu gospodarczego danego kraju z zagranicą. Przedmiotem handlu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurs walutowy a konkurencyjność

  Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki lub przedsiębiorstwa to zdolność do tworzenia większego bogactwa niż konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Można wyróżnić następujące elementy składowe konkurencyjności międzynarodowej:

  - międzynarodowa pozycja konkurencyjna (jest to tzw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro

  Polska jako kraj członkowski UE zostanie w przyszłości włączona do strefy euro. Oznacza to więc, że złoty zostanie zastąpiony przez euro. Wobec naszego kraju, podobnie jak w stosunku do innych nowych krajów członkowskich, zastosowano tzw wyłącznie czasowe, uzależnione od trwałego spełnienia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 854

  praca w formacie txt

Do góry