Ekonomiczne /10 520 prac/

  • Ocena brak

    Genchi Genbutsu

    Charakterystyka

    Genchi Genbutsu to jeden z elementów filozofii budującej specyficzną organizacyjna|kulturę organizacyjna w japońskich korporacjach. Ten element został jako pierwszy wdrożony przez Toyotę, obecnie jest wdrażany przez jednostki biznesowe na całym świecie. Genchi Genbutsu w dosłownym...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /624

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Funkcja regresji kosztów

    Charakterystyka

    Funkcja regresji analizuje zależność kosztów od wielkości produkcji oraz przychodów od wielkości sprzedaży. Umożliwia ona określenie ilościowych zależności między rozpatrywanymi zjawiskami oraz ocenę siły tych zależności. Analiza kształtowania się kosztów i przychodów z...

    Ocena / Przedmiot / Statystyka

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /3 168

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Funkcja regresji kosztów

    Charakterystyka

    Funkcja regresji analizuje zależność kosztów od wielkości produkcji oraz przychodów od wielkości sprzedaży. Umożliwia ona określenie ilościowych zależności między rozpatrywanymi zjawiskami oraz ocenę siły tych zależności. Analiza kształtowania się kosztów i przychodów z...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /3 168

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Forma umowy

    Charakterystyka

    W świetle obowiązującego prawa umowa może być zasadniczo zawarta w dowolnej formie. Zasada swobody umów (wolności umów) została przywrócona do polskiego systemu normatywnego nowelą do kodeksu cywilnego z 1990 r. Poprzednio wyrażał ją kodeks zobowiązań z 1933 r. uchylony przepisami...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /2 217

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Szereg czasowy

    Charakterystyka

    Szeregiem czasowym nazywamy ciąg uporządkowanych obserwacji dokonanych w różnych momentach na zmiennej charakteryzującej pewna jednostkę lub zbiorowość. Istotną cechą szeregu czasowego jest uporządkowanie obserwacji zgodnie z wartościami zmiennej czasowej, w odróżnieniu od ciągów...

    Ocena / Przedmiot / Statystyka

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /1 580

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Bank Rozrachunków Międzynarodowych

    Bank Rozrachunków Międzynarodowych

    Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements, BIS) - najstarsza międzynarodowa organizacja finansowa (powstała w 1930r.), mająca na celu wspieranie współpracy w dziedzinie polityki monetarnej i finansów; głównie pomiędzy zrzeszonymi 56...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /6 335

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Transakcje wewnątrz struktury organizacyjnej

    W obrębie przedsiębiorstwa złożoną strukturę rynku z charakterystycznymi transakcjami wymiany zastępuje przedsiębiorca - koordynator działań. Podstawowe znaczenie mają w tym przypadku pozycja przedsiębiorcy jako przełożonego i jego wpływ na wykonywanie zadań przez podwładnych, oraz niskie koszty...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /3 802

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Romuald Kolman

    Kolman.jpg

    Życiorys

    Kolman Romuald Stanisław Antoni ur. 17 czerwca 1922 r. we Lwowie, Absolwent Politechniki Wrocławskiej - 1951, dr nauk techn. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 1959, dr hab. WAT, Warszawa 1962, prof. nadzw. 1971, prof. zw. 1985.

    Politechnika Wrocławska: mł. asystent, asystent 1949-51...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /2 879

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podatek dochodowy od firm

    Charakterystyka

    Historia podatku dochodowego sięga roku 1799. Po raz pierwszy został wprowadzony w Anglii, zaś przed I wojną światową w USA, Niemczech i Japonii. Początkowo podatek dochodowy miał charakter wyjątkowy i był traktowany jako środek wspomagający finansowanie działań wojennych. Wraz z...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /8 788

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podatek dochodowy od firm

    Charakterystyka

    Historia podatku dochodowego sięga roku 1799. Po raz pierwszy został wprowadzony w Anglii, zaś przed I wojną światową w USA, Niemczech i Japonii. Początkowo podatek dochodowy miał charakter wyjątkowy i był traktowany jako środek wspomagający finansowanie działań wojennych. Wraz z...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /8 788

    praca w formacie txt

Do góry