Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Główne koncepcje strategii rozwoju firmy

  Zanim skoncentruję się na przedstawieniu najważniejszych strategii, należy podkreś­lić, że w przedsiębiorstwach zdywersyfikowanych rozróżnia się dwa rodzaje czy też dwa pozio­my strategii: ogólną strategię przedsiębiorstwa formułowaną na poziomie naczelnego kierownictwa firmy - tzw. corporate...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /9 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie strategiczne a teoria firmy

  Teoria firmy była już wspominana w niniejszym opracowaniu jako jedna z wielu dyscyplin, które miały silny wpływ na rozwój zarządzania strategicznego. Warto jednak po­nownie podkreślić, iż teoria firmy czy wzrostu firmy to dyscyplina ściśle teoretyczna, podczas gdy zarządzanie strategiczne jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Cybernetyka

  Teoretyczne i metodologiczne podstawy wywodzące się z cybernetyki, to przede wszystkim teoria systemów oraz teoria gier. Zwłaszcza ta pierwsza jest szeroko stosowana w zarządzaniu strategicznym. Teoria gier stanowi również bazę metodyczną dla zarządzania strategicznego opisując proces konkurencji.

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /5 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Teorie organizacji i zarządzania

  W tym zakresie na rozwój zarządzania strategicznego wpływ mają: teoria behawio­ralna, ilościowa teoria zarządzania oraz podejście sytuacyjne.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Ekonomia

  W tej dziedzinie na rozwój zarządzania strategicznego wpływ miały przede wszystkim teoria firmy, rynków i konkurencji oraz wiele dyscyplin ekonomicznych stosowanych, jak ekonomika przemysłu czy analiza projektów inwestycyjnych. Wpływ też miały dyscypliny funkcjonalne, jak marketing, zarządzanie finansami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła oraz kierunki rozwoju zarządzania strategicznego

  Jak już wspomniałem zarządzanie strategiczne, jako wyodrębniona dyscyplina nauko­wa, powstało dopiero w latach 50. obecnego stulecia. Źródła tej nauki są jednak bardzo bo­gate! Już w starożytnych Atenach stratedzy byli odpowiedzialni za prowadzenie wojen pod okiem najwyższych urzędników państwa. Jednak...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie strategii i zarządzania strategicznego

  Rozwój zarządzania strategicznego jako jednej z dziedzin nauk zarządzania jest w rzeczywistości stosunkowo nowym przedsięwzięciem. Zarządzanie strategiczne, jako wyod­ręb­niona dyscyplina, powstało dopiero w latach 50. obecnego stulecia. Należy przy tym za­znaczyć, iż prawdziwą lokomotywą w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /7 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrząs popytowy

  Wstrząs popytowy

  Wstrząs popytowy (szok popytowy) - razem ze wstrząsem podażowym jest zaliczany do szoków ekonomicznych, czyli niespodziewanych i gwałtownych zmian na rynku. Wstrząs popytowy jest zmianą wpływającą na zagregowany popyt, rozróżniamy wstrząsy dodatnie i ujemne. Przyczyną wstrząsów są...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.03.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dewaluacja i jej skutki

  Dewaluacja – to obniżenie przez władze monetarnego, danego kraju, kursu pieniądza krajowego w stosunku do walut obcych, czyli podniesione ceny waluty obcej w pieniądzu krajowym. Zabiegiem przeciwnym do dewaluacji jest rewaluacja.

  Zarówno dewaluacja jak i rewaluacja są skutkiem decyzji władz monetarnych co...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /21.03.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zjawiska we współczesnej gospodarce światowej

  a) Globalizacja stosunków międzynarodowych

  W znaczeniu ekonomicznym globalizacja odnosi się najczęściej do działalności gospodarczej, gospodarki rynków branżowych, gałęzi i przedsiębiorstw. Globalizacja stanowi bardziej zaawansowany i złożony etap międzynarodowych procesów gospodarowania, realizowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /21.03.2011 Znaków /1 293

  praca w formacie txt

Do góry