Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Składniki makrootoczenia

  Należy podkreślić, iż makrootoczenie nie jest jednakowe dla firm nawet z tego samego kraju czy regionu. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie analizy dla każdego przedsiębiorstwa osobno. Niejednakowe warunki zewnętrzne wynikają z lokalizacji, branży, sektora. Analiza ma za zadanie umożliwić rozpoznanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza makrootoczenia

  Ansoff i Porter kładą nacisk na ana­lizę sektora, w którym firma działa lub działać chce. Analiza otoczenia według Ansoffa koncentruje się na ocenie przemysłów z punktu widzenia kryteriów ekonomicznych, takich jak trendy rozwoju czy dynamika popytu, ale także konkurencji oraz możliwości uzyskania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /3 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytkownicy analizy strategicznej

  M. Romanowska wymienia następujących potencjalnych użytkowników analizy strategicznej:

  kierownictwo oraz specjaliści różnych dziedzin pracujący na rzecz firmy - wykorzy­stują analizę do formułowania i realizacji strategii,

  instytucje finansowe badające ryzyko kredytowe lub analizujące...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planiści w organizacji

  Planowanie strategiczne to zadanie planistów, czyli managerów wyższych szczebli, ale także tzw. sztabowców, bez uprawnień decyzyjnych. Istnieją trzy grupy kryteriów, według których można podzielić planistów:

  hierarchia wewnątrz struktury przedsiębiorstwa - w ramach kierownictwa przedsię­biorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategiczne planowanie a strategiczne zarządzanie

  Planowanie strategiczne jest procesem prowadzącym do sformułowania zamiarów, celów, strategii oraz środków koniecznych do ich realizacji. W takim ujęciu można je przedstawić w postaci poniższego schematu, w którym sformułowany plan strategiczny będzie obejmował:

  plan obrotu i rynku,

  plan...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /4 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja pojęć. Czynności planistyczne

  H. Kreikebaum ściśle rozróżnia pojęcia: planować, planowanie i plan1. Planować dosłownie znaczy: zaprojektować szkic, schemat. Z kolei przez pojęcie planowania należy rozumieć „ukierunkowaną na przyszłość działalność różnych planistów w organizacji”. Planowanie to także określanie celów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /2 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan strategiczny

  Planowanie strategiczne to bardzo istotny i nieodłączny element procesu zarządzania strategicznego, wynikający z analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia a także uruchamiany po etapie sformułowania, opracowania i wyborze strategii.

  W latach 60. problem strategii często był błędnie utożsamiany z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel i zakres analizy strategicznej

  Jak to udokumentowano w punktach poprzednich strategia firmy wynika z usto­sunkowania się kierownictwa do wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Ana­liza tych czynników jest warunkiem koniecznym do opracowania różnych wariantów strategii. Analiza strategiczna pozwala na określenie pozycji strategicznej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /4 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza strategiczna

  Analiza strategiczna stanowi podstawę do sformułowania strategii. Jej miejsce w procesie zarządzania przedstawiłem w poprzednim rozdziale. Analiza powinna się koncentrować na wykrywaniu problemów i wykorzystaniu ich wzajemnego oddziaływania w ramach systemu strategicznego. Należy wyróżnić trzy grupy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /4 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy procesu zarządzania strategicznego

  Zarządzanie strategiczne obejmuje dwa odrębne, ale operacyjnie współzależne procesy, a mianowicie: formułowanie strategii oraz jej implementację. Formułowanie strategii opiera się na identyfikacji i ocenie potencjalnych szans i zagrożeń, analizie możliwych alternatyw przyszłego działania i wyborze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /6 910

  praca w formacie txt

Do góry