Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  zwartość asortymentu

  Stopień powiązania poszczególnych klas lub —> linii produktów z punktuwidzenia: 1) użytkowego (czy są to grupy asortymentowe uzupełniające się, czyteż zaspokajające różne potrzeby), 2) technologicznego (czy do zakupu, wy-tworzenia i/lub sprzedaży mogą być użyte te same surowce, materiały...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zapas bieżący

  Zapas surowców, materiałów, półfabrykatów, towarów pozwalający na za-chowanie ciągłości produkcji, sprzedaży bądź świadczenia usług. Wielkość z.b.powinna zaspokajać potrzeby między kolejnymi dostawami.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  znak marki

  Symbol (lub symbole) mający(e) umożliwiać promocję firmy i jej produktów,stanowiący(e) niewerbalną część m. Z.m. mogą być: stylizowany skrót nazwyfirmy, z. graficzne, kolory, kompozycje przestrzenne, melodie lub ich kombinacje(np. gwiazda Mercedesa, muszla Shella, sygnał stacji radiowej BBC...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiorowość statystyczna

  Zbiór jednostek statystycznych (obiektów) charakteryzujących się pewną —> ce-chą wspólną, a jednocześnie różniących się innymi cechami i własnościami.W badaniach można uwzględnić całą z.s., zwaną —> populacją generalną, lub tylkoczęść tej z. zwaną —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZBIÓR danych

  Celowo gromadzony zestaw informacji o badanych procesach i zjawiskach, ujętyw postaci liczbowej lub słownej oraz umożliwiający ich przechowywanie,przekazywanie i przetwarzanie. Z.d. mogą być rejestrowane w formie pisemnej(formularze, dokumenty, zestawienia) lub w formie maszynowych nośnikówinformacji (karty...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbyt

  Ogół czynności sprzedażowych realizowanych bezpośrednio przez producentatowarów na rzecz partnerów handlowych lub finalnych odbiorców. Jest odzwier-ciedleniem funkcji handlowych producentów. Pierwotnie z. zajmował się produ-cent, z czasem wyodrębniając w swojej strukturze organizacyjnej własne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zarządzanie marketingiem

  Dziedzina wyspecjalizowanego z. przedsiębiorstwem, dotycząca m. jako jednejz podstawowych funkcji przedsiębiorstwa. Z.m. obejmuje całokształt decyzjii działań związanych z kształtowaniem i eksploatacją rynku(ów) zbytu jakopodstawowego źródła przychodów przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ decyzyjny

  Grupa osób w przedsiębiorstwie, bardziej lub mniej sformalizowana, podej-mująca decyzje o zakupie dóbr inwestycyjnych. Zakupy te wymagają specjalis-tycznych informacji, zbiorowej wiedzy, kierowania się racjonalnymi przesłan-kami decyzyjnymi, na ogół kolektywnego przygotowania projektu decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE

  Sposób zarządzania oparty na ogólnej filozofii marketingu jako działalnościzmierzającej do osiągania własnych celów przez aktywne kształtowanie rynkui jak najlepsze zaspokajanie potrzeb klientów. Z.m. wymaga zwłaszcza: 1) doko-nania wyboru lub określenia potencjalnych nabywców i rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ ds. zlecenia

  Wyspecjalizowana grupa pracowników —> agencji reklamowej, pracujących narzecz jednego klienta lub jednego produktu. Tworzą ją dyrektor ds. zlecenia,menedżer z., zespół kreatywny oraz reprezentanci działów: mediów, badaniarynku i produkcji.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt

Do góry