Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wskaźniki efektywności organizacyjnej

  wymiar rzeczowy - określają go mierniki rzeczowe,

  wymiar ekonomiczny - są to relacje między efektami a nakładami,

  wymiar systemowy -jest to wyrażenie zdolności organizacji do funkcjonowania w ekonomii,

  wymiar polityczny - mierzący efektywność organizacji w rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /23.03.2011 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces organizacji działań

  szczegółową identyfikację wszystkich działań, które należy wykonać dl realizacji celów,

  podział działań na mniejsze elementy, możliwe do wykonania przez pojedynczego człowieka lub grupę ludzi, według jednorodności kwalifikacji,

  łączenie czynności jednorodnych w komórki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /23.03.2011 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe własności każdej organizacji

  celowość - istnienie celu i dążenie do jego realizacji,

  złożoność - wielość różnorodnych części składających się na całość,

  łączność pomiędzy podmiotami organizacji,

  odrębność - wyodrębnieni celów i struktury z otoczenia i jednoczesne powiązanie celów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /23.03.2011 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i jej otoczenie

  Według J. Zieleniewskiego: „Organizacja jest to system, którego uporządkowanie polega na tym, ze funkcjonalnie zróżnicowane części w zasadzie współprzyczyniają się do prowadzenia całości, a powodzenie całości jest istotnym warunkiem powodzenia części”.

  Organizacja to wyodrębniona z otoczenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /23.03.2011 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zarządzania - instytucjonalnie

  Wyodrębniona całość, której zadaniem jest zapewnienie wypełniania wszystkich funkcji zarządzania w odniesieniu do wszystkichzasobów organizacji przez kierowników wszystkich szczebli kierowania, aby zgodnie zzasadą racjonalnego gospodarowania osiągnąć cele organizacji.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /23.03.2011 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest zarządzanie

  Proces stałej koordynacji i integracji użytkowanych zasobów dla osiągnięcia celów organizacyjnych, przy zastosowaniu zasady racjonalnego gospodarowania

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /23.03.2011 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania nauki o organizacji i zarządzaniu

  1) Dostarczanie naukowej wiedzy teoretycznej o przemianach w racjonalizacji form działalności ludzkiej

  2) Upowszechnianie praktycznej wiedzy

  3) Przekazywanie wiedzy naukowej i ochrona jej przed zniekształceniem i zapomnieniem

  4) Pobudzanie społeczeństwa do wpływania na racjonalizację i sprawność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /23.03.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arthur Cecil Pigou

  Życiorys

  Arthur Cecil PIGOU urodził się w Ryde na wyspie Wight (Wielka Brytania) w 1877r., zmarł w 1959r. w Cambridge. Studiował historię i ekonomię w Cambridge. Był uczniem Alfreda Marshalla i w 1908r. objął po nim katedrę ekonomii politycznej na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie wykładał do 1943r.

  W...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.03.2011 Znaków /3 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Phillipsa

  Charakterysytka

  Krzywa philipsa (Phillips Curve) jest to krzywa opisująca zależność między stopą inflacji a stopą bezrobocia.

  Została ona zbadana przez ekonomistę wykładającego w Anglii pochodzenia nowozelandzkiego mianowicie Albana W. Philipsa w 1958 roku. Publikacja miała miejsce w znanym artykule z...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.03.2011 Znaków /3 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagram procesu

  Charakterystyka

  Diagram procesu zaliczamy do tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością. Nazywany jest on często schematem przepływów (ang. flowchart) lub algorytmem, jednak jego najpopularniejsza nazwa brzmi schemat blokowy.

  Celem stosowania tego narzędzia jakości jest graficzne przedstawienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.03.2011 Znaków /3 071

  praca w formacie txt

Do góry