Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Cechy struktury organizacyjnej

  Wyróżnia się pięć podstawowych cech (parametrów strukturalnych) struktury organizacyjnej. Należą do nich:

  Konfiguracja określająca kształt struktury i rozdrobnienie organizacyjne; przedstawia ona usytuowanie oraz liczbę i rodzaj jednostek organizacyjnych i szczebli zarządzania. Charakteryzuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzi organizacyjne

  To silne powiązania o charakterze władczym, koordynacyjnym i kontrolnym zachodzące w strukturze organizacji. Rozróżnia się więzi:

  liniową (służbową),

  funkcjonalną,

  informacyjną

  techniczną.

  Więź liniowa jest więzią pionowego podporządkowania. Określa ona służbowy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy struktur organizacyjnych

  Podziału pracy między uczestników organizacji. Prowadzi on do zdefiniowania zadań poszczególnych uczestników, tak, aby suma tych zadań przy zachowaniu niezbędnej koordynacji między nimi składała się na realizację celów organizacji.

  Podziały władzy w organizacji, mający charakter pionowy. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy struktur organizacyjnych zarządzania

  Struktura organizacyjna zarządzania to uporządkowany układ jednostek organizacyjnych łącznie z całokształtem różnorodnych powiązań organizacyjnych między nimi (głównie typu hierarchicznego i funkcjonalnego), określający niezbędny poziom zorganizowania instytucji oraz umożliwiający jej sprawne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /5 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność i złożoność otoczenia

  Stopień zmienności to zakres, w jakim otoczenie jest względnie stabilne lub względnie dynamiczne.

  Stopień jednorodności to zakres, w jakim otoczenie jest względnie proste (niewiele elementów, małe rozczłonkowanie) lub względnie złożone (wiele elementów, znaczne rozczłonkowanie)

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele organizacji

  W wielu dziedzinach nauki spotykamy się z modelami pomagającymi opisać i zrozumieć występujące w nich zjawiska lub problemy. Według R. I. Ackoffa modele są przedstawieniami stanów przedmiotów lub zdarzeń. Prostota modeli w porównaniu z rzeczywistością wynika stąd, że uwzględniają one tylko te...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /3 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie wewnętrzne

  Tworzą warunki i siły wewnątrz organizacji. Podstawowymi elementami tego otoczenia są: zarząd, pracownicy i kultura organizacyjna.

  Wyróżnienie otoczenia wewnętrznego wydaje się dość kontrowersyjne. Samo pojęcie „otoczenia" oznacza coś, co znajduje się na zewnątrz, znajduje się dookoła, otacza, a...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie celowe (bezpośrednie)

  Składa się z konkretnych organizacji lub grup, które mogą wywoływać wpływ na organizację. Obejmuje ono: konkurentów, klientów (nabywców), dostawców, związki zawodowe, regulatorów, właścicieli i sojuszników strategicznych przedsiębiorstwa.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie ogólne inaczej zwane makrootoczeniem

  Tworzy szereg czynników i organizacji o charakterze ekonomicznym, prawnym, politycznym, socjokulturowym, technicznym czy technologicznym, które kształtują zewnętrzne warunki funkcjonowania firmy. Wpływ tego otoczenia na organizację jest różny i zmienny w czasie.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl działania zorganizowanego

  To jednolity schemat obejmujący sześć następujących po sobie etapów:

  Postawienie jasnego i ściśle określonego celu.

  Zbadanie warunków i środków, które trzeba zastosować, aby osiągnąć zamierzony cel.

  Planowanie działania.

  Przygotowanie warunków i środków uznanych za niezbędne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /23.03.2011 Znaków /1 865

  praca w formacie txt

Do góry