Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Struktura zespołowo - łańcuchowa

  Powstała jako odpowiedź na dynamizację warunków otoczenia, w jakich współcześnie działają instytucje, a także jako odpowiedź na rozbudowę i skomplikowanie procesów decyzyjnych i co się z tym wiąże konieczność zespołowego rozwiązywania trudnych problemów zarządzania i podejmowania decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /2 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura zespołowa

  Polega na tworzeniu doraźnych zespołów zadaniowych. Po sformułowaniu celu (zadania) naczelny kierownik powołuje kierownika zespołu zadaniowego, który dobiera sobie potrzebnych specjalistów z różnych zespołów istniejącej struktury. Na czas pracy w zespole zadaniowym są oni wyłączeni ze swoich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura hybrydowa zarządzania

  Jest rozbudowaną strukturą macierzową przez uwzględnienie regionów zbytu jako trzeciego wymiaru zintegrowanego z wymiarami funkcjonalnym i przedmiotowym oraz przez stworzenie możliwości włączenia do części zmiennej struktury komórek sztabowych. W podstawowym modelu struktury hybrydowej uwzględnia się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura dywizjonalna zarządzania

  Instytucją powstała w rezultacie poszukiwania bardziej doskonałych rozwiązań strukturalnych w zarządzaniu pozwalających neutralizować braki klasycznych struktur organizacyjnych. Jest ona zmodyfikowaną strukturą sztabowo-liniowąze zdecentralizowanymi segmentami (dywizjonami) o wysokim stopniu kompetencji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura macierzowa zarządzania

  Charakteryzuje się odejściem od tradycyjnego założenia, iż formalna struktura organizacyjna jako całość powinna być systemem stałym i trwałym. W tej strukturze udało się połączyć dodatnie cechy struktur sztabowo-liniowych z właściwościami struktury zadaniowej. W strukturze macierzowej wyodrębnia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /3 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura liniowo - sztabowo - funkcjonalna

  Odznacza się tym, że w ramach zasadniczej struktury o charakterze liniowym kierownik korzysta z pomocy organów sztabowych i funkcjonalnych komórek specjalistycznych (np. z pomocy mechanika wydziałowego, kontroli jakości, zaopatrzenia). Komórki te prowadzą działalność uzupełniającą pracę komórek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /3 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura sztabowo - liniowa zarządzania

  Zwana też sztabową, wykształciła się w praktyce w wyniku kompromisu między liniową strukturą zarządzania a strukturą funkcjonalną, zachowując zalety obydwu tych struktur. Charakterystyczną cechą struktury sztabowo-liniowej są pomocnicze organy funkcjonalne (sztaby) przy zachowaniu jednoosobowego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura funkcjonalna zarządzania

  Zaproponowana po raz pierwszy przez F.W. Taylora, zakłada specjalizację funkcji kierowniczych. U podstaw tego typu struktury legło przeświadczenie, iż jeden człowiek nie może znać się na wszystkim, dlatego należy podzielić zakres działania każdego kierownika miedzy wielu kierowników wyspecjalizowanych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura liniowa kierowania (zarządzania)

  Charakteryzuje się prostą, przejrzystą budową i jednokierunkowymi silnymi zależnościami służbowymi pomiędzy kierownictwem a podwładnymi (zespołem pracowniczym). Występujące w strukturze tej powiązania funkcjonalne podporządkowane są powiązaniom technicznym. Podział pracy i władzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /alpinista Dodano /24.03.2011 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan kadrowy - rodzaje

  Charakterystyka

  Plany kadrowe są końcowym efektem procedury planowania kadr służącej wyznaczaniu kierunków, celów (w tym także sposobów ich osiągnięcia) w ramach każdego z poszczególnych elementów i faz zarządzania kadrami. Ponadto dzięki nim tworzy się wzajemnie powiązany system planów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /6 431

  praca w formacie txt

Do góry