Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA FUNKCJA PUBLIC RELATIONS - OTOCZENIE ORGANIZACJI

  Istotą public relations jest komunikacja dwustronna, od przedsiębiorstwa do otoczenia oraz informacja zwrotna wysyłanaprzez otoczenie firmy. Jednak efektywne komunikowanie nie może odnosić się do opinii publicznej pojmowanej jako całość.Składa się ona bowiem z różnych grup osób, które mają różne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /MrBean Dodano /12.04.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIZERUNEK I TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA - KOLORYSTYKA I JEJ ZNACZENIE W SYSTEMIE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

  Kolorystyka może tworzyć podstawę systemu wizualnego, gdyż silnie wpływa na percepcję i świadomość odbiorców.Tworzą się w ten sposób nierozerwalne związki firma -kolor, Coca Cola -czerwony, Milka -fioletowy, BrowaryWielkopolski - zielony. Przyjmując propozycje kolorystyczną dla przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /MrBean Dodano /12.04.2013 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA FUNKCJA PUBLIC RELATIONS - WEWNĘTRZNE PUBLIC RELATIONS

  Początki public relations pokazują, że obiektem zainteresowania organizacji była przede wszystkim opinia publiczna.Wszelkie działania mające na celu poprawę wizerunku były kierowane na zewnątrz firmy - ku mediom, klientom czyinstytucjom prawodawczym.Nie można jednak osiągnąć celów public relations bez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /MrBean Dodano /12.04.2013 Znaków /6 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIZERUNEK I TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA - WIZYTÓWKI

  W ostatnim czasie w życiu gospodarczym Polski powrócił zwyczaj posługiwania się biletami wizytowymi. Dawniej biletywizytowe spełniały funkcje zarówno towarzyskie, jak i służbowe, natomiast obecnie funkcjonują przede wszystkim w sferzezawodowej. Dla firmy ma to ogromne znaczenie - są one bowiem często...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /MrBean Dodano /12.04.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA FUNKCJA PUBLIC RELATIONS - ZEWNĘTRZNE PUBLIC RELATIONS

  Public relations, którego działania nakierowane są na zewnętrzne grupy (external public relations) może mieć na uwadzeróżną publiczność ze swojego otoczenia. Do takich grup otoczenia można zaliczyć akcjonariuszy i inwestorów, klientów,dostawców, mass media, banki i instytucje finansowe, władze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /MrBean Dodano /12.04.2013 Znaków /9 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUBLIC RELATIONS JAKO ISTOTNY ELEMENT FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA - UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE

  Public relations nie jest dziedziną nową, przynajmniej jeśli chodzi o podstawowe zasady. Jej przykładów możnadoszukiwać się w różnych okresach historycznych - od czasów starożytnych przez całą historię nowożytną.

  Sprawowanie władzy jest łatwiejsze i przynosi lepszy skutek, jeśli towarzyszy mu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /MrBean Dodano /12.04.2013 Znaków /5 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIZERUNEK I TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA - NIEWIZUALNE CZYNNIKI WPŁYWAJACE NA TOŻSAMOŚĆ

  Tożsamość firmowa to nie tylko oprawa graficzna i wszelkie formy związane ze stroną wizualną. Na obraz kreowanyprzez firmę składają się także inne elementy, które wbrew pozorom w dużym stopniu tworzą tożsamość firmową, aostatecznie wpływają na całościowy image przedsiębiorstwa.

  Rozmowy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /MrBean Dodano /12.04.2013 Znaków /13 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIZERUNEK I TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

  W warunkach wzrastającej konkurencji celem większości organizacji jest wyróżnienie się spośród innych firm. Chcąone być jednak rozpoznawane przez klientów znacz nie wcześniej, niż w momencie przeczytania nazwy, dlatego takistotna dla ich funkcjonowania jest oprawa wizualna.

  To dzięki niej, jadąc...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /MrBean Dodano /12.04.2013 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  znak towarowy

  —> Marka lub część marki prawnie chroniona. Wszystkie z.t. są markami, ale niewszystkie marki — z.t. Czynnikiem nadającym z.t. rangę instytucji prawnej jestdecyzja Urzędu Patentowego o rejestracji z. Z.t. jest składnikiem majątkuprzedsiębiorstwa i może być przedmiotem obrotu. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zniżki cen

  Kwoty, o które sprzedawca pomniejszył wartość sprzedaży, wyrażoną w —> ceniepodstawowej, z tytułu: —> obniżek cen (przecen), udzielonych —> rabatów dlanabywców i pracowników, z.c. produktów niepełnowartościowych. Z.c. w przeli-czeniu na jednostkę produktu stanowią niekiedy znaczną część c...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt

Do góry