Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Normalizacja a normowanie

  Czym w istocie jest normalizacja? Terminem normalizacja określa się opracowywanie i wprowadzanie ujednoliconych wzorców, norm - zwłaszcza technicznych, dotyczących właściwości znormalizowanego przedmiotu. Obecnie stosowana w normalizacji terminologia dotyczy zazwyczaj produktów, procesów i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /8 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towaroznawstwo w świecie i w Polsce

  Towaroznawstwo jako nauka stara się nie tylko nadążać, ale i współtworzyć postęp we wszystkich dziedzinach związanych z towarami i gospodarką towarową. Ma to miejsce m.in. w dziedzinie analiz jakości towarów poprzez wdrażanie i doskonalenie metod analizy instrumentalnej, w dziedzinie kodowania...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /5 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty normatywne

  Dokument normatywny to dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników.

  Polska Norma PN-N-02000:1994 Podstawy działalności normalizacyjnej. Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia podaje ujednolicone w skali międzynarodowej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /7 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towar jako przedmiot produkcji, handlu i konsumpcji

  W towaroznawstwie pojęcie towar już z samej nazwy jest pojęciem podstawowym. Określa ono zarówno przedmiot badań naukowych, jak i przedmiot naliczania.

  Rozwój społecznego podziału pracy doprowadził do wykształcenia się gospodarki towarowo-pieniężnej, w której wytwory pracy przyjmują społeczną...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /4 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i zakres towaroznawstwa

  Nauka i wiedza o towarach, rozwijana i wykładana w ramach dyscypliny towaroznawstwo, stanowi istotny element w wykształceniu ekonomisty.

  Towaroznawstwo, jak to wynika z nazwy dyscypliny, polega na dogłębnym znawstwie, czyli znajomości towarów, a więc tego rodzaju dóbr, które są ogólnie dostępne na rynku i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /7 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOBBING - LOBBYŚCI I ADRESACI LOBBINGU

  Działalność lobbystyczna może być prowadzona przez osoby, grupy, organizacje i instytucje.

  Zasadniczym celem lobbingu jest osiągnięcie pożądanego wpływu na najważniejsze decyzje państwowe, zwłaszczalegislacyjne i administracyjne dotyczące funkcjonowania polityki i gospodarki. Takie cele wyznaczają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOBBING - METODY WYKORZYSTYWANE W LOBBINGU

  Spotkania indywidualne

  Zazwyczaj lobbysta spotyka się z posłem, ministrem, urzędnikiem rządowym, z wybranym prominenckim politykiem.W trakcie spotkań lobbysta dostarcza ważnych informacji, przedstawia własne stanowisko i argumenty za nimprzemawiające. Przed spotkaniem każdy lobbysta musi dokładnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /7 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACYJNE ASPEKTY DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS - SŁUŻBY PUBLIC RELATIONS W FIRMIE

  Public relations to nie tylko ludzie, którzy są obiektem działań, ale również ci, którzy te działania planują i przeprowadzają.Muszą oni posiadać wiele określonych cech, które pozwalają w jak najlepszy sposób realizować postawioneprzed nimi zadania.

  Wymagana wobec specjalisty public...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /7 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARGI JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - SKUTECZNOŚĆ TARGÓW

  Udział w targach wiąże się z bardzo wysokimi kosztami, dlatego musi być skuteczny. Okazuje się jednak, żeponiesione koszty zwracają się, a udana prezentacja na targach daje wymierne korzyści.

  Skuteczność imprez targowych potwierdzają wyniki badań, według których targi mogą osiągnąć bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACYJNE ASPEKTY DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS - WYKORZYSTANIE BADAŃ RYNKOWYCH W PUBLIC RELATIONS

  Badanie opinii publicznej ma na celu zdobycie informacji, jaki wizerunek organizacja posiada w danym momencie.Służą temu narzędzia badań marketingowych - ba dania ilościowe i jakościowe. Przeprowadzenie badań lepiej jest zlecićsocjologom lub wyspecjalizowanym agencjom badawczym, gdyż koszty organizowania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /4 854

  praca w formacie txt

Do góry