Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Treść i forma dokumentów normatywnych

  Zasadniczą treść dokumentu normatywnego stanowi postanowienie, czyli wyrażenie zawarte w tym dokumencie, które może mieć formę stwierdzenia, instrukcji, zalecenia lub wymagania. Stwierdzenie to postanowienie przekazujące informację. Instrukcja to postanowienie określające działanie, które należy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /5 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towar - dobro - produkt - wyrób - artykuł

  Podobnie jak wiele innych pojęć, również i określenie towar bywa różnie definiowane i interpretowane. Poszczególne definicje różnią się wprawdzie wystylizowaniem, ale ich treść jest zawsze zbliżona. Na przykład J. Hólzl rozumie pod tym pojęciem „wszystkie realnie istniejące dobra ruchome...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /12 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój normalizacji międzynarodowej

  Obecnie normalizację kształtuje ogólnoświatowy, wyspecjalizowany system, w którym główna rola przypada ISO i IEC. IEC to Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (International Electrotechnical Commision).

  Obserwowany dynamiczny rozwój normalizacji międzynarodowej ma wiele przyczyn, wśród których można...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /11 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów

  Na rynku znajduje się obecnie bardzo wiele produktów oferowanych dn sprzedaży: Oszacowano, że w 1991 r. wprowadzono w świecie 17 tys. nowych produktów, w tym 5 tys. żywnościowych. Podaż towarów pod wieloma względami jest bardzo zróżnicowana. Na określenie tego zróżnicowania i jego kierunków używa...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /8 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój normalizacji w Polsce

  W Polsce w 1923 r. przy Ministerstwie Przemyślu i Handlu powstał Komitet Techniczny, przekształcony w 1924 r. w Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). W 1972 r. połączono PKN z utworzonym w 1966 r. Centralnym Urzędem Jakości i Miar (CUJiM), tworząc Polski Komitet Normalizacji i Miar (PKNiM). Po...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /12 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykłady klasyfikacji towarowych

  U podmiotów gospodarczych, stosownie do uzasadnionych potrzeb, stosuje się różne klasyfikacje towarowe, biorąc pod uwagę rodzajowe zróżnicowanie wytwarzanych lub rozprowadzanych towarów, wielkość przedsiębiorstwa i wielkość produkcji czy wysokość obrotu, a także wewnętrzną organizację...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /9 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normalizacja zakładowa

  Zakres uregulowań ustawy z 3 IV 1993 r. o normalizacji dotyczy tylko jednego krajowego dokumentu normalizacyjnego - Polskiej Normy (PN). Inne dokumenty normalizacyjne, w tym normy zakładowe (ZN), znalazły się poza zasięgiem ustawy.

  Normy zakładowe są dokumentami porządkującymi wybrane zagadnienia w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i rozwój normalizacji

  Ludzkość od zarania dziejów starała się porządkować, a przy tym w miarę możliwości upraszczać różne przejawy swoich działań poprzez zmniejszanie występujących różnorodności i przez to je ujednolicać. To porządkowanie, upraszczanie i ujednolicanie określa się obecnie mianem normalizacji, od...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie i rozwój nauki o towarach

  W rozwoju towaroznawstwa można wyróżnić kilka charakterystycznych okresów. W okresie poprzedzającym rewolucję przemysłową zdawano sobie wyraźnie sprawę z konieczności ścisłego wiązania ze sobą umiejętności handlowania z wiedzą o towarach, będących przedmiotem handlu. Starano się zatem...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /9 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość w ujęciu historycznym

  Jakość jest pojęciem, które towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Przyjmuje się, że znaczeniowo pojęcie jakość — 7ioiorr|ę (poiothes) - wprowadził Platon (427-347 przed Chr.). Z zagadnieniami jakości spotykamy się jednak także we wcześniejszych dziejach ludzkości. Z chwilą wystąpienia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /4 047

  praca w formacie txt

Do góry