Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Likwidacja zużytych opakowań

  Składowanie odpadów na wysypisku jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą likwidacji śmieci, w tym również zużytych opakowań. Wymaga się obecnie, by wysypiska były urządzane w taki sposób, aby minimalizowały zagrożenia i zanieczyszczanie środowiska. Prawidłowo urządzone wysypisko...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot badań ekologii

  Współczesne towaroznawstwo jest coraz bardziej powiązane z ekologią. Towary i opakowania na całej ich drodze życia wpływają na stan środowiska naturalnego. Już w fazie koncepcji wyrobów, poprzez fazę rozwoju ich konstrukcji, aż po fazę likwidacji, zagrożenia dla środowiska naturalnego mogą...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia dla środowiska wywoływane wysoką produkcją i konsumpcją towarów

  Współczesna cywilizacja w wielu dziedzinach osiągnęła poziom rozwoju dotychczas niespotykany. Rozwój ten istotnie wpłynął na zmianę warunków życia na Ziemi. W wyniku odkryć naukowych nastąpił rewolucyjny rozwój techniki, dzięki czemu człowiek w dużym stopniu podporządkował sobie przyrodę...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /7 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wymiarowy opakowań

  W nowocześnie pojmowanych łańcuchach logistycznych konieczna jest koordynacja wymiarów i wynikający z tego łańcuch zależności bezpośrednich i pośrednich.

  Podstawowymi elementami tego łańcucha są wymiary:

  -    powierzchni magazynowych,

  -    ramp, dróg dojazdowych, wrót, dźwigów itp.,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /6 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki na opakowaniach jednostkowych

  Produkty będące przedmiotem wymiany towarowej winny być zaopatrzone w odpowiednie znaki - nośniki niezbędnych informacji. Są one potrzebne zarówno w sferze obrotu, jak i użytkowania. W tym zakresie wykształciły się zwyczaje handlowe, których przestrzeganie należało nie tylko do formalnych, ale i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /8 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje transportu i środki transportowe do przemieszczania towarów

  Transport towarowy jest działem gospodarki zajmującym się przemieszczaniem ładunków za pomocą odpowiednio dobranych środków i urządzeń transportowych. Na pełny proces transportowy składają się: czynności przygotowawcze, załadunek, transport, przeładunki, wyładunek, czynności zdawczo-odbiorcze...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znakowanie opakowań transportowych

  Znakowanie opakowań transportowych jest ważnym elementem sprawnego obrotu towarowego zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Istotną spra-wąjest ujednolicanie znaków umieszczanych na opakowaniach towarów w celu jednoznacznego rozumienia ich przez wszystkie osoby biorące udział w obsłudze i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie towarów do przewozu i narażenia transportowe

  Opakowane towary (albo puste opakowania jednostkowe, np. słoje, butelki) zespalane są na paletach w większe jednostki i w ten sposób tworzone są spaletyzowane jednostki ładunkowe.

  Znormalizowaną podstawę do tworzenia takich jednostek stanowi najczęściej płaska paleta ładunkowa uprzywilejowana o...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /7 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definiowanie, funkcje i podział opakowań

  Opakowania towarów zajmują ważne miejsce w gospodarce poszczególnych krajów oraz w handlu zagranicznym. Przyjmuje się, że wielkość produkcji oraz stosowania materiałów opakowaniowych i opakowań jest istotnym miernikiem poziomu uprzemysłowienia kraju.

  Około 99% wszystkich towarów sprzedawanych w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /9 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znakowanie produktów żywnościowych

  Zagadnienie informacji żywieniowej na opakowaniach produktów spożywczych nabiera coraz większego znaczenia ze względu na wzrastające zainteresowanie tą problematyką zarówno ze strony konsumentów, jak i producentów żywności. Również rozwijająca się intensywnie międzynarodowa wymiana handlowa...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 633

  praca w formacie txt

Do góry