Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  WYDATKI BIEŻĄCE

  Związane są z utrzymaniem jednostek budżetowych, obejmują: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dopłaty w spółkach prawa handlowego, zakupy: materiałów, wyposażenia, żywności, usług, podatki i opłaty zaliczane do kosztów działalności, koszty finansowe i inne wydatki związane z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA GRUNTÓW ZADRZEWIONYCH

  Zadrzewienia to pozaleśne zbiorowiska drzew i krzewów, zajmujące określony teren. Integralną częścią zadrzewień są grunty: porośnięte zbiorowiskami drzew i krzewów, porośnięte wikliną lub innymi gatunkami wierzb krzewiastych, pod parkami miejskimi itp. Przy szacowaniu gruntów, na których występują...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /6 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

  Financial liquidity ratios, charakteryzują w szczególności stopień wypłacalności przedsiębiorstwa oraz związaną z tym zdolność do terminowego regulowania zobowiązań (krótkoterminowych i rat długoterminowych). Wskaźniki te obliczane są na podstawie danych bilansu jako relacja aktywów obrotowych i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA KULTUR WIELOLETNICH

  Kultury wieloletnie to rośliny, które przebywają na tym samym polu przez kilka lat. Najczęściej są to sady, szkółki drzew owocowych, krzewy owocowe i ozdobne, chmielniki, winnice, truskawki, wiklina itp.

  Wyceniając plantacje wieloletnie, opieramy się na takich samych zasadach, jak przy wywłaszczaniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

  Wskaźniki zyskowności, profitability ratios charakteryzują efekty finansowe przedsiębiorstwa w wielkościach względnych. Stanowią one relację (przeważnie w procentach) bezwzględnej kwoty wyniku finansowego (zysku lub straty) do obrotu, zaangażowanych zasobów majątkowych, kapitałowych lub osobowych. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI GIEŁDOWE

  Wskaźniki z giełdy można podzielić na trzy podstawowe grupy: indeksy giełdowe, wskaźniki finansowe spółek giełdowych oraz stopy bankowe. Wspomagane są one przez kursy walutowe, oprocentowanie wkładów, kursy obligacji itp. Indeksy giełdowe są podstawowymi w.g. Mają one za zadanie w sposób syntetyczny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WKŁAD NIEPIENIĘŻNY

  Aport, wkład rzeczowy, określone w umowie lub statucie świadczenie niepieniężne wspólnika w zamian za udziały (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) lub akcje (w spółce akcyjnej).

  Stanowi formę pokrycia kapitału podstawowego w spółce. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WKŁAD PIENIĘŻNY

  Wkład gotówkowy, określone w umowie lub statucie spółki świadczenie pieniężne wspólnika dokonywane przez wręczenie gotówki bądź przy użyciu pieniądza bankowego (czyli w trybie rozliczeń bezgotówkowych) w zamian za udziały (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) albo akcje (w spółce akcyjnej)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WNIOSEK KREDYTOWY

  Oferta zaciągnięcia kredytu składana przez klienta bankowi. Zawiera ona informacje ekonomiczne uzasadniające rodzaj, kwotę, przeznaczenie kredytu, okres jego spłaty, proponowane zabezpieczenie itp. Oferta ta jest przedmiotem negocjacji mających na celu uzgodnienie warunków przyszłej umowy kredytowej. Wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-SPOŻYWCZY

  Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora spożywczego, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora spożywczego jest identyczny jak w indeksie WIG. Podobnie jak WIG indeks WIG-Spożywczy jest indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru. Datą bazową do ustalania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt

Do góry