Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  BAZA DANYCH

  Zestaw danych, przechowywanych w sposób względnie stały w pamięci komputera, zazwyczaj zsynchronizowany z oprogramowaniem pozwalającym na wykonywanie działań na nich, w szczególności z wyszukiwaniem i aktualizacją zawartych w nich informacji; to zestaw zbiorów mających identyczną strukturę fizyczną oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS LIKWIDACYJNY

  Bilans sporządzony na początek i na koniec likwidacji przedsiębiorstwa. Wycena składników majątku odbywa się według zasad obowiązujących przy domniemaniu zaniechania kontynuacji działalności.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BESSA

  Sytuacja na giełdzie, nazywana inaczej „rynkiem niedźwiedzia”, charakteryzująca się wzmożoną wyprzedażą papierów wartościowych bądź towarów, przy jednoczesnym znacznym trwałym spadku cen.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS OTWARCIA

  Może być również bilansem założycielskim, sporządzonym na podstawie inwentarza, a będącym zestawieniem składników majątku i kapitału na dzień rejestracji spółki w sądzie lub na dzień wpisu do ewidencji gospodarczej.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH KSIĘGOWYCH

  Bezpieczeństwo systemów informatycznych, ochrona danych księgowych, rozwijające się środowisko informatyczne rachunkowości zwiększa jej możliwości informacyjne i podnosi komfort pracy księgowych, ale zarazem samoczynnie nie chroni przed wieloma zagrożeniami, takimi jak ryzyko utraty danych i zmniejszenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /14 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS PŁATNICZY

  Zestawienie wszystkich transakcji prowadzonych przez kraj z zagranicą, czyli łączna wartość dewiz napływających do kraju oraz wszystkie wydatki dewizowe kraju. Transakcje w b.p. są dzielone na dwie grupy: bieżące oraz kapitałowe i finansowe.

  W zakres bieżących dochodów i wydatków (tzw. rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEGŁY REWIDENT

  Audytor, osoba fizyczna uprawniona do badania sprawozdań finansowych na podstawie upoważnienia ustawowego, na zasadzie wyłączności, oraz do wyrażania opinii na podstawie przeprowadzonego przez siebie badania określonych danych finansowych (atestu) o ich rzetelności (zgodności z prawdą materialną) i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /6 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS UBEZPIECZYCIELA

  Element sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń; charakteryzuje jego sytuację majątkową i finansową. Porządek przedstawianych w bilansie aktywów i pasywów, jak również zasady ich wyceny, tryb przygotowywania, zatwierdzania, badania przez biegłego rewidenta, wynikają z obowiązującego zakład...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS

  Wsystematyzowane, dwustronne zestawienie wyrażonych w mierniku pieniężnym składników majątku trwałego i obrotowego, źródeł ich finansowania oraz rozliczeń międzyokresowych, sporządzone na określony dzień i w ściśle określonym czasie.

  Składniki majątku trwałego i obrotowego, zwane aktywami, są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /10 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANKOWY PAPIER WARTOŚCIOWY

  Służy gromadzeniu przez bank emitujący środków pieniężnych w złotych lub w innej walucie wymiennej. Papier taki w swojej nazwie zawiera wyrazy „bankowy papier wartościowy”, a jego treść obejmuje:

  1) wartość nominalną;

  2) zobowiązanie banku do:

  a) naliczania określonego oprocentowania według...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 751

  praca w formacie txt

Do góry