Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  BUDŻET ZAKUPU MATERIAŁÓW BEZPOŚREDNICH

  Opracowuje go kierownik działu zaopatrzenia. Jest on odpowiedzialny za dostarczenie planowanej ilości materiałów, odpowiedniej jakości, we właściwych terminach, po cenach nie wyższych od zaplanowanych. Przy sporządzaniu b.z.m.b. należy uwzględnić zapas początkowy i zapas końcowy surowców. Zakupy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET ZUŻYCIA MATERIAŁÓW BEZPOŚREDNICH

  Określa zapotrzebowanie na materiały bezpośrednio zużywane do zaplanowanej produkcji. Znając przewidywaną wielkość produkcji, strukturę asortymentową oraz normatywy zużycia materiałów, ustala się zapotrzebowanie na surowce, uwzględniając zapas początkowy i końcowy materiałów. Zapotrzebowanie na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /4 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET KOSZTÓW SPRZEDAŻY I ZARZĄDU

  Koszty sprzedaży stanowią koszty pośrednie poniesione w fazie zbytu w związku z prowadzoną działalnością. Obejmują one: 1) prowizje na rzecz pośredników; 2) koszty transportu wyrobów do miejsca przeznaczenia; 3) koszty opakowań wysyłkowych objętych ceną zbytu; 4) opłaty za usługi spedytorów wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /4 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻETOWANIE

  Planowanie, preliminowanie, do lat dziewięćdziesiątych XX w. słowo „budżet” kojarzono wyłącznie z budżetem państwa. W Leksykonie finansowo-księgowym występują obok budżetu państwa jeszcze inne hasła: budżet centralny, budżet dodatkowy, budżet kapitałowy, budżet nadzwyczajny, budżety...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /18 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH

  Koszty wydziałowe to koszty związane z ruchem, organizacją, kierownictwem i obsługą wydziałów wytwórczych, wyodrębnionych jako miejsca powstawania kosztów. W ewidencji dla kosztów wydziałowych stosuje się podział na pozycje szczegółowe umożliwiające analizę tych kosztów. Podział uwzględnia przede...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET PRODUKCJI

  Element procesu budżetowania. Jego celem jest upewnienie się, że zdolności produkcyjne danej jednostki są w stanie zapewnić odpowiedni poziom sprzedaży oraz utrzymanie niezbędnych zapasów produktów. B.p. jest sporządzany w ujęciu ilościowym. Jego realność zależy od rzetelności przygotowania budżetu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET SPRZEDAŻY

  Wielkość i struktura sprzedaży determinują wykorzystanie potencjału produkcyjnego jednostki gospodarczej i jej sytuację finansową. Z tego powodu b.s. jest najważniejszy w grupie wszystkich budżetów. Jest on jednocześnie najtrudniejszy do opracowania, ponieważ trudno jest przewidzieć zachowania klientów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROKER

  Broker ubezpieczeniowy, broker reasekuracyjny, w świetle ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym b. jest osoba fizyczna albo prawna mająca wydane przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru b.

  Zezwolenie wydaje się na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET

  Istnieje wiele definicji b. jako instytucji publiczno-prawnej. Z ekonomicznego punktu widzenia b. to scentralizowany zasób pieniężny przeznaczony na pokrycie stałych potrzeb społeczeństwa, gromadzony i rozdzielany w formie bezzwrotnej.

  Z prawnego punktu widzenia b. państwa to roczny plan dochodów i wydatków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET KOSZTÓW ROBOCIZNY BEZPOŚREDNIEJ

  Koszty robocizny bezpośredniej obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w procesie wytwórczym (wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników), które bez względu na stosowaną formę płac (akord, dniówka, dniówka z premią) można na podstawie dokumentacji odnieść do konkretnej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 162

  praca w formacie txt

Do góry