Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  INDOSATARIUSZ

  Osoba, na którą przeniesiono prawa z weksla, czyli nabywca weksla. I. ma prawo żądać wykupienia weksla przez trasata w terminie wskazanym na wekslu lub dokonać dalszego przekazania (indosu) weksla, stając się w ten sposób indosantem.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA RACHUNKU KOSZTÓW

  Początki rachunku kosztów sięgają przełomu XVIII i XIX w., gdy stanowił on część tzw. rachunkowości kameralnej, rozwijanej głównie na obszarze dzisiejszych Niemiec. Okres ten, trwający aż do końca XIX w., można nazwać okresem wstępnym. Rachunek kosztów koncentrował się na ujmowaniu kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /16 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJA DODATKOWA

  Nota uzupełniająca, załącznik, pełni funkcję uzupełniającą i objaśniającą do pozostałych sprawozdań, a  w szczególności do bilansu i rachunku zysków i strat. Dane zawarte w i.d. mają w różnych państwach zróżnicowany zakres i charakter, mimo że podstawowym celem ich prezentacji jest: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /8 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSSA

  Sytuacja na giełdzie, nazywana inaczej rynkiem byka, charakteryzująca się wzmożonymi zakupami papierów wartościowych bądź towarów, przy jednoczesnym trwałym wzroście cen. Sytuacją odwrotną od h. jest bessa.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEDGING WALUTOWY

  Technika zabezpieczenia (asekuracji) przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursu danej waluty obcej, polegająca na sprzedaży na termin zagrożonej dewaluacją waluty lub zakupie na termin w obawie przed rewaluacją danej waluty.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARSTWO POMOCNICZE

  Wyodrębniona z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna. G.p. pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych lub przyznanych dotacji.

  Może być utworzone, przekształcone lub zlikwidowane przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAAP

  Generally Accepted Accounting Principles; Ogólnie Akceptowane Standardy Rachunkowości, amerykańskie standardy rachunkowości wydawane przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (Financial Accounting Standards Board, FASB). GAAP występują również pod nazwą SFAS (Statements of Financial Accounting...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARSTWO A PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE

  Gospodarstwo, przedsiębiorstwo rolnicze, gospodarstwo (przedsiębiorstwo) rolnicze to samodzielna jednostka techniczno-ekonomiczna wytwarzająca produkty rolnicze do bezpośredniego spożycia lub przetwórstwa rolno-spożywczego, technicznego oraz przeznaczanych na pokrycie własnych potrzeb i na sprzedaż...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /15 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERACJE KOMPUTERÓW

  Poziom historycznego rozwoju komputerów, jedna z umownych typologii dotyczących sprzętu komputerowego, opierająca się na dominującej w danym okresie charakterystyce parametrów technicznych podstawowych elementów komputera, głównie obwodów, z których zbudowany jest komputer, jego pamięci operacyjnej i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMADZENIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

  Dochody budżetowe, które jednostka odprowadza do właściwego budżetu, zaliczane są do przychodów finansowych i stanowią element kręgu ewidencyjnego. Natomiast przelew środków z rachunku bankowego jest równocześnie ujmowany jako rozliczenie dochodów, które przenosi się na koniec roku na fundusz jednostki. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt

Do góry