Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KAPITALIZACJA ODSETEK

  Polega na przekształceniu naliczonych odsetek w kapitał, od którego nalicza się odsetki za następny okres oprocentowania. Najczęściej banki dokonują kapitalizacji miesięcznej bądź kwartalnej.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA

  Ma zastosowanie w przedsiębiorstwach lub wydziałach produkcyjnych o przedmiotowo zamkniętej strukturze produkcji, które wytwarzają jeden rodzaj nieskomplikowanych wyrobów (usług). Może ona mieć zastosowanie w kalkulacji niektórych usług wydziałów pomocniczych oraz w kalkulacji produkcji podstawowej w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ PODSTAWOWY

  Fundusz podstawowy, kapitał (fundusz) zakładowy, kapitał (fundusz) powierzony, stanowi równowartość środków wniesionych bezterminowo do jednostki przez jej właścicieli, pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Wniesienie wkładów kapitałowych przez właścicieli jest warunkiem powstania jednostki i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA PODZIAŁOWA WSPÓŁCZYNNIKOWA

  Sporządzana jest wówczas, gdy przedsiębiorstwo wytwarza masowo co najmniej dwa zbliżone do siebie nieskomplikowane produkty z jednakowych lub podobnych materiałów i przy stosowaniu identycznych lub niewiele różniących się procesów technologicznych oraz takich samych urządzeń produkcyjnych. K.p.w. może...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ STAŁY

  Suma kapitałów własnych i długoterminowych kapitałów obcych; pojęcie to wykorzystywane jest przy ocenie kondycji finansowej jednostki. Aby zapewnić utrzymanie płynności finansowej, przyjmuje się, że k.s., jako źródło finansowania jednostki niewymagające szybkiego zwrotu, powinien finansować całość...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA SPRAWOZDAWCZA

  Rodzaj kalkulacji ex post, sporządzanej po zakończeniu danego procesu lub przedsięwzięcia na podstawie danych zarejestrowanych w księgach rachunkowych. Przedmiotem k.sp. są wyłącznie produkty objęte przepisami o sprawozdawczości kosztowej.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA OFERTOWA

  Rodzaj kalkulacji wstępnej sporządzanej w celu ustalenia przewidywanej ceny sprzedaży jednostki kalkulacyjnej.

  Ma ona wyłącznie orientacyjny charakter, ponieważ sporządzana jest w fazie przygotowywania przedsięwzięcia - gdy będące jej podstawą dane konstrukcyjne i technologiczne nie są jeszcze do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ WŁASNY

  Fundusz własny, stanowi równowartość środków przekazanych jednostce na czas nieograniczony przez jej właścicieli (udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni, Skarb Państwa). Środki te mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych, tzn. zostać wniesione do jednostki przez właścicieli, lub ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA WIELOSTOPNIOWA

  Kalkulacja procesowa, kalkulacja fazowa, odmiana kalkulacji podziałowej. Kosztów i rozmiarów produkcji nie ujmuje się w niej globalnie dla przedsiębiorstwa jako całości, lecz dzieląc proces produkcyjny na szereg procesów cząstkowych (faz produkcyjnych), traktuje się każdą fazę jako odrębny stopień...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA PLANOWA

  Rodzaj kalkulacji wstępnej, sporządzanej dla potrzeb zarządzania. K.pl. oparta jest na założeniach przyjętych do opracowania planów techniczno-ekonomicznych przedsiębiorcy. Jej podstawę stanowią więc koszty planowane wynikające z przyjętych do opracowania planu przeciętnych norm zużycia środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt

Do góry