Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Ustalanie cen zestawów produktów

  Charakterystyka

  Firmy wydłużają i poszerzają linie asortymentowe, aby zaspokoić różne potrzeby i preferencje nabywców oraz wykorzystać różnice w stopniu ich wrażliwości cenowej. Przed polityką cen stoi zatem zadanie ustalenia zestawu cen uwzględniających:

  różnice w kosztach produkcji i sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /3 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalanie cen zestawów produktów

  Charakterystyka

  Firmy wydłużają i poszerzają linie asortymentowe, aby zaspokoić różne potrzeby i preferencje nabywców oraz wykorzystać różnice w stopniu ich wrażliwości cenowej. Przed polityką cen stoi zatem zadanie ustalenia zestawu cen uwzględniających:

  różnice w kosztach produkcji i sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /3 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca dynamiczna

  Charakterystyka

  Praca dynamiczna - wysiłek przebiega w warunkach ruchu, w związku z przemieszczaniem ciała ludzkiego lub jego części w przestrzeni i zachodzi przy udziale izotonicznych skurczów mięśni, podczas których następuje skrócenie włókien-okresy skurczu i rozkurczu mięśni.

  Praca dynamiczna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /4 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znowelizowane Amerykańskie Definicje w Handlu Zagranicznym

  Charakterystyka

  Jest to zbiór reguł handlowych, które stanowią alternatywę dla bardziej powszechnych i częściej stosowanych terminów handlowych INCOTERMS.

  RAFTD 1941 w pełnej nazwie definiowane jest jako: Znowelizowane Amerykańskie Definicje w Handlu Zagranicznym (Revised American Foreign Trade...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /2 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiot gospodarczy

  Charakterystyka

  Podmiot gospodarczy - podmiot prowadzący działalność gospodarczą opartą na tzw. wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, czyli zgłoszeniu rodzaju prowadzonej działalności, miejsca jej prowadzenia i danych osoby prowadzącej w urzędzie gminy. Może być osobą fizyczną, osobą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /2 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencja ratingowa

  Definicja

  Agencje ratingowe (ang. credit rating agency)- instytucje prywatne, dokonujące oceny wiarygodności różnych podmiotów gospodarczych pożyczających pieniądze: spółek, funduszy, banków, organizacji i rządów państw, poprzez analizę prawdopodobieństwa spłacenia przez nie w terminie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencja ratingowa

  Definicja

  Agencje ratingowe (ang. credit rating agency)- instytucje prywatne, dokonujące oceny wiarygodności różnych podmiotów gospodarczych pożyczających pieniądze: spółek, funduszy, banków, organizacji i rządów państw, poprzez analizę prawdopodobieństwa spłacenia przez nie w terminie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody jugosłowiańskie

  METODY JUGOSŁOWIAŃSKIE. Wśród metod jugosłowiańskich wyróżniamy 4 rodzaje, mianowicie metodę rządową, metodę Huty Żelaza w Skopje, metodę FOSOLD oraz metodę PRADO. Autorzy metody rządowej postawili sobie za cel, by przystosować rozwiązania i technikę wartościowania pracy do specyficznych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /4 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konto bankowe

  Charakterystyka

  Umowa rachunku bankowego została uregulowana w Kodeksie Cywilnym oraz Prawie Bankowym. Umowa rachunku bankowego jest zobowiązaniem banku wobec posiadacza rachunku do przechowywania i przeprowadzania rozliczeń środków pieniężnych. Bank obraca wolnymi środkami na rachunkach bankowych mając...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.09.2011 Znaków /4 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywa finansowe

  Definicja

  Aktywa finansowe - składnik majątku przedsiębiorstwa, który zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości, art. 3 ust. 1 pkt 25) przybiera postać:

  aktywów pieniężnych instrumentów kapitałowych praw do otrzymania aktywów pieniężnych praw do wymiany praw do wymiany instrumentów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.09.2011 Znaków /5 623

  praca w formacie txt

Do góry