Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Rachunek ekonomiczny

  Charakterystyka

  Podstawowe narzędzie służące dokonywaniu wyborów ekonomicznych przy uwzględnieniu ograniczonych zasobów (pracy, kapitału, ziemi) i możliwych alternatyw ich zastosowania. Wykorzystuje różne warianty obliczeniowe i analityczne, na podstawie których można określić celowość...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.10.2011 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek ekonomiczny

  Charakterystyka

  Podstawowe narzędzie służące dokonywaniu wyborów ekonomicznych przy uwzględnieniu ograniczonych zasobów (pracy, kapitału, ziemi) i możliwych alternatyw ich zastosowania. Wykorzystuje różne warianty obliczeniowe i analityczne, na podstawie których można określić celowość...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.10.2011 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza zasobów kadrowych organizacji

  Analiza zasobów kadrowych w organizacji jest procesem polegającym na grupowaniu personelu w różne grupy pod względem wcześniej wyznaczonych, z reguły współzależnych, kryteriów. Analiza ta ma na celu ustalenie podstawowych cech charakteryzujących personel danej organizacji, które mogą mieć wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.10.2011 Znaków /8 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwiedzający

  Charakterystyka

  Odwiedzający- każda osoba podróżująca do miejscowości znajdującej się poza jej codziennym otoczeniem na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeśli podstawowym celem podróży nie jest podjęcie działalności zarobkowej wynagradzanej w odwiedzanej miejscowości.

  Kryteria...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.10.2011 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kolejek

  Charakterystyka

  Teoria kolejek - teoria w badaniach operacyjnych oparta na rachunku prawdopodobieństwa, wykorzystywana do podejmowania optymalnych decyzji w sytuacjach tworzenia się kolejek.

  Teoria ta na płaszczyznę badań operacyjnych została przeniesiona z zastosowania jej elementów w praktyce wojennej...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.10.2011 Znaków /3 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kolejek

  Charakterystyka

  Teoria kolejek - teoria w badaniach operacyjnych oparta na rachunku prawdopodobieństwa, wykorzystywana do podejmowania optymalnych decyzji w sytuacjach tworzenia się kolejek.

  Teoria ta na płaszczyznę badań operacyjnych została przeniesiona z zastosowania jej elementów w praktyce wojennej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.10.2011 Znaków /3 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aprecjacja

  Charakterystyka

  Terminem aprecjacja najczęściej określa się wzrost wartości waluty względem innych walut, czyli większą cenę danej waluty wyrażoną w innych walutach. Zjawisko odwrotne do aprecjacji nosi nazwę deprecjacji.

  Przyczyny

  Aprecjacja i deprecjacja odnoszą się jedynie do płynnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.10.2011 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia systemu informatycznego

  Czynniki sukcesu projektów informatycznych

  Jako czynniki sukcesu realizacji projektów informatycznych w USA wymienia się:

  zaangażowanie użytkownika końcowego, poparcie kierownictwa, jasne wymagania dotyczące całości projektu, prawidłowe planowanie, realistyczne oczekiwania, krótkie okresy między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /4 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alokacja zasobów

  Charakterystyka

  Alokacja zasobów w gospodarce rozumiana jest przez wykaz lub wyczerpujący opis tego, co kto robi oraz kto co dostaje. Zakres możliwości alokacyjnych jest zależny od stanu techniki i wielkości zasobów w gospodarce. ostateczna wartośc alokacji zależna jest od gustów klienta, które...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezawodność systemu informacyjnego

  Niezawodność

  Dla części technicznej systemu informacyjnego, cecha ta określa odporność na awarie techniczne, oraz zdolność do zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania systemu.

  Niezawodność w części podmiotowej i organizacyjnej reguluje kwestie bezpieczeństwa danych, konstrukcji planów awaryjnych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt

Do góry