Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Produktywność strukturalna

  Charakterystyka

  Produktywność strukturalna jest relacją rozdzielonego efektu końcowego(przypadającego na daną działalność) do kosztów i-ego typu działalności. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę obecność kluczy rozliczeniowych. Służą one do rozdziału efektu końcowego na poszczególne typy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.10.2011 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja aportowa

  Charakterystyka

  Akcja aportowa - jest to akcja, mająca pokrycie w formie niepieniężnej. Wymaga ona pełnego pokrycia jeszcze przed zarejestrowaniem spółki, gdyż przyjmuje się warunek niepodzielności aportu na etapy.

  Akcje aportowe nie mogą być zbyte do momentu, w którym sprawozdania finansowe i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.10.2011 Znaków /2 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Foresight strategiczny

  Charakterystyka

  Termin Foresight Strategiczny pochodzi z języka angielskiego i często tłumaczony jest jako "przewidywanie strategiczne". W praktyce jednak, termin ten określa znacznie bardziej skomplikowane zjawisko. Foresight strategiczny to w skrótowym ujęciu możliwość przewidywania i oceniania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.10.2011 Znaków /4 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander Rothert

  Aleksander Rothert jest jednym z czołowych przedstawicieli nurtu "Industrial engineering". W szczególności interesował się on problematyką płac, napisał na ten temat wiele artykułów. W jednym z nich dokonał szczegółowego przeglądu i oceny płac. Ze względu na system bodźców podzielił je na dwie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.10.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka miejska

  Charakterystyka

  Miasta od wieków przyciągały turystów oferując im zakwaterowanie, wyżywienie, rozrywkę i inne atrakcje. Z istnieniem miast był ściśle związany rozwój turystyki uzdrowiskowej której początki sięgają XVI w. oraz późniejsze o 200 lat narodziny mody na wypoczynek nad morzem. Turystyka...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.10.2011 Znaków /3 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcje

  Charakterystyka

  Akcja jest to wartościowe|papier wartościowy zaliczany do grupy papierów udziałowych, oznacza to prawo jej posiadacza do współwłasności spółki, która ją wyemitowała. Akcje to papiery dające zmienny dochód. Inwestor nabywający akcje danej spółki staje się jej akcjonariuszem, daje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.10.2011 Znaków /7 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monotypowość ruchów roboczych

  Definicja

  O monotypowości (jednostajności) ruchów roboczych mówi się, kiedy praca wymaga udziału tylko pewnych grup mięśni, co powoduje ich szybkie zmęczenie. Dotyczy to prac silnie zmechanizowanych, np. przy taśmie produkcyjnej, obsłudze automatów, malowaniu. Skutkiem jest wrażenie uciążliwości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /4 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza portfela produktów

  Charakterystyka

  Narzędziem optymalizacji programu asortymentowego firmy jest analiza portfela produktów. Zakłada ona, że:

  konkurencyjna wartość udziału danego przedsiębiorstwa w rynku zależy od cyklu życia produktów oferowanych przez tę firmę i strukturę konkurencji, struktura asortymentowa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza portfela produktów

  Charakterystyka

  Narzędziem optymalizacji programu asortymentowego firmy jest analiza portfela produktów. Zakłada ona, że:

  konkurencyjna wartość udziału danego przedsiębiorstwa w rynku zależy od cyklu życia produktów oferowanych przez tę firmę i strukturę konkurencji, struktura asortymentowa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reklamacja

  Definicja

  Reklamacja to wyrażenie przez klienta niezadowolenia z produktu, usługi, przebiegu procesu sprzedaży, niespełnionych oczekiwań.

  Przyczyny reklamacji

  Przyczyn reklamacji może być wiele:

  jakość jest niższa niż oczekiwaliśmy, kupiona rzecz jest pozbawiona użyteczności, produkt jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /2 730

  praca w formacie txt

Do góry