Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Ocena negocjacji

  Charakterystyka

  Oceniając negocjacje warto:

  Sprawdzić, czy osiągnięto zamierzony cel. Stwierdzić (w razie niepowodzenia), co poszło źle i jak unikać takich błędów w przyszłości. Ustalić (w razie sukcesu), czemu go zawdzięczamy i jak owe pozytywy utrwalić.

  Główne kryteria oceny wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zarządzania wiedzą

  Charakterystyka

  Systemowe spojrzenie na kwestie zarządzania wiedzą pozwala na ustalenie aspektów dotyczących przedmiotu odniesienia (tu wiedzy), a zarazem funkcji menedżerskich realizowanych w stosunku do tego przedmiotu. Uwzględniając to podejście można stwierdzić, że system zarządzania wiedzą jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /3 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena wyników zmian organizacyjnych

  Charakterystyka

  Organizacje muszą współdziałać z otoczeniem, aby przetrwać. Zarówno środowisko zewnętrzne organizacji, jak i wewnętrzne, wymuszają na organizacji zmiany.

  Zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa mogą dotyczyć struktury, technologii lub ludzi.

  Przykładami takich zmian są między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezes Narodowego Banku Polskiego

  Charakterystyka

  Zgodnie z artykułem 227 ust. 2 Konstytucji RP, jednym z trzech organów NBP obok Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP, jest Prezes NBP. Na wniosek Prezydenta RP, Sejm powołuje Prezesa NBP na okres kadencji trwającej sześć lat. Osoba sprawująca funkcję Prezesa NBP, nie może pełnić...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /3 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia

  Definicja

  Typologia jest to podział pewnych obiektów na grupy, charakteryzujące się pewną wspólną cechą lub grupą cech - stanowiących pewien typ. Podział typologiczny jest podziałem bardziej elastycznym niż klasyfikacja. Podział typologiczny nie musi być wyczerpujący i rozłączny (patrz =...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /4 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia

  Definicja

  Typologia jest to podział pewnych obiektów na grupy, charakteryzujące się pewną wspólną cechą lub grupą cech - stanowiących pewien typ. Podział typologiczny jest podziałem bardziej elastycznym niż klasyfikacja. Podział typologiczny nie musi być wyczerpujący i rozłączny (patrz =...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /4 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja doskonała

  Charakterystyka

  konkurencja doskonała - model rynku, na którym występuje wielu nabywców i wielu sprzedawców, a żadni z nich nie mają wpływu na cenę, popyt i podaż (D.Begg 2003, s. 223). Uczestnicy rynku doskonale konkurencyjnego napotykają poziomą krzywą popytu - bez względu na to, ile dane...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /2 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia ograniczenia budżetowego

  Obrazuje maksymalne kombinacje ilościowe dostępne dla konsumenta przy jego dochodach i cenach bieżących dóbr. Nachylenie linii jest determinowane jedynie przez relację cen rozważanych dóbr.

  Wyznaczenie linii ograniczenia budżetowego

  Równanie linii ograniczenia...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archetyp kulturowy

  Charakterystyka

  Pojęcie stworzone przez Karola Gustawa Junga w 1943 roku, inaczej dominanta, wyobrażenie pierwotne, imago, wyobrażenie mitologiczne, wzorzec zachowania.

  Archetypy kulturowe są obok instynktów strukturalnymi, najważniejszymi składnikami nieświadomości zbiorowej. Jest to uniwersalna forma...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /4 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archetyp kulturowy

  Charakterystyka

  Pojęcie stworzone przez Karola Gustawa Junga w 1943 roku, inaczej dominanta, wyobrażenie pierwotne, imago, wyobrażenie mitologiczne, wzorzec zachowania.

  Archetypy kulturowe są obok instynktów strukturalnymi, najważniejszymi składnikami nieświadomości zbiorowej. Jest to uniwersalna forma...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /4 736

  praca w formacie txt

Do góry