Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Turystyka krajoznawcza

  Charakterystyka

  Turystyka krajoznawcza jest formą turystyki, której głównym celem podróży jest zwiedzanie określanego obiektu, miejsca, miejscowości czy regionu. Związana jest głównie z poznawaniem kraju ojczystego i jego różnorodnych walorów. Możemy zatem określić ja mianem turystyki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /3 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsystem logistyki dystrybucji

  Charakterystyka

  Działalność logistyczna w obszarze dystrybucji jest związana z rynkiem odbiorców. Obejmuje wszystkie zadania związane z zaopatrzeniem klienta w wyroby bezpośrednio z produkcji, z magazynów zbytu lub ewentualnie z innych regionalnych logistyczne|centrów wysyłkowych. Zazwyczaj ten etap...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /5 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces księgowości

  Cele procesu Dokładne przedstawienie sytuacji finansowej firmy w sprawozdaniach finansowych. Ewidencja aktywów firmy. Terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań, w tym także publiczno - prawnych.

  Cele związane z polepszeniem tego procesu:

  Wprowadzenie do końca roku 2008 prowadzenia ksiąg tylko w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /17 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk zatrzymany

  Zysk zatrzymany

  Zysk zatrzymany wynika z podziału zysku netto wypracowanego w przedsiębiorstwie

  w danym roku obrotowym na część wypłaconą właścicielom i część, która jest zatrzymana

  w celu reinwestycji. Właściciele przedsiębiorstwa często godzą się na pozostawienie części lub

  nawet całości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk zatrzymany

  Zysk zatrzymany

  Zysk zatrzymany wynika z podziału zysku netto wypracowanego w przedsiębiorstwie

  w danym roku obrotowym na część wypłaconą właścicielom i część, która jest zatrzymana

  w celu reinwestycji. Właściciele przedsiębiorstwa często godzą się na pozostawienie części lub

  nawet całości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa podaży

  Charakterystyka

  Funkcją podaży albo krzywą podaży nazywamy zależność między ceną rynkową jakiegoś dobra a tą jego ilością, jaką gotowi są dostarczyć producenci.

  W odróżnieniu od opadającej krzywej popytu, krzywa podaży rośnie ku prawej stronie.

  Interpretacja krzywej podaży

  Wraz ze wzrostem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa podaży

  Charakterystyka

  Funkcją podaży albo krzywą podaży nazywamy zależność między ceną rynkową jakiegoś dobra a tą jego ilością, jaką gotowi są dostarczyć producenci.

  W odróżnieniu od opadającej krzywej popytu, krzywa podaży rośnie ku prawej stronie.

  Interpretacja krzywej podaży

  Wraz ze wzrostem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa podaży

  Charakterystyka

  Funkcją podaży albo krzywą podaży nazywamy zależność między ceną rynkową jakiegoś dobra a tą jego ilością, jaką gotowi są dostarczyć producenci.

  W odróżnieniu od opadającej krzywej popytu, krzywa podaży rośnie ku prawej stronie.

  Interpretacja krzywej podaży

  Wraz ze wzrostem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał trwały

  Definicja

  Kapitał w szerokim ujęciu to wartość środków ekonomicznych skapitalizowanych w zasobach rzeczowych i finansowych; w przeciwieństwie do aktywów ma charakter abstrakcyjny i jednorodny. (Organizacja... 1999, s. 38)

  Pojęcie kapitału trwałego jest precyzyjniejsze i dotyczy analizy finansowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /3 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał trwały

  Definicja

  Kapitał w szerokim ujęciu to wartość środków ekonomicznych skapitalizowanych w zasobach rzeczowych i finansowych; w przeciwieństwie do aktywów ma charakter abstrakcyjny i jednorodny. (Organizacja... 1999, s. 38)

  Pojęcie kapitału trwałego jest precyzyjniejsze i dotyczy analizy finansowej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /3 047

  praca w formacie txt

Do góry