Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Dlaczego ISO nie działa

  Normy serii ISO 9000 są coraz lepiej znane w polskich przedsiębiorstwach. Mimo to wdrażanie systemów jakości w oparciu o nie wciąż sprawia wiele problemów. Kierownictwo przedsiębiorstw często uważa, że wynikają one z niechęci pracowników do nowego systemu. Jednak często kierownictwo firm...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /14 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego ISO nie działa

  Normy serii ISO 9000 są coraz lepiej znane w polskich przedsiębiorstwach. Mimo to wdrażanie systemów jakości w oparciu o nie wciąż sprawia wiele problemów. Kierownictwo przedsiębiorstw często uważa, że wynikają one z niechęci pracowników do nowego systemu. Jednak często kierownictwo firm...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /14 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces zarządzania ścieżkami karier

  Cele procesu

  Cele ogólne

  Tworzenie ścieżek rozwoju pracownika, Pomaganie pracowniom w rozwoju zawodowym poprzez stwarzanie możliwości dalszej edukacji i szkoleń, Umacnianie kultury organizacji - ograniczenie konfliktów między calami osobistymi i zawodowymi pracowników oraz ich zadaniami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /15 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MBO

  Charakterystyka

  Managment Buy Out to tzw. wykup lewarowany przedsiębiorstwa przez kadrę menedżerską. Podmiotem przejmującym są menedżerowie pracujący w ramach przedsiębiorstwa. Transakcje te dotyczą przede wszystkim spółek notowanych na giełdzie, gdzie wymagane jest złożenie odpowiedniej oferty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /3 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marża

  Definicja

  Marża- najprościej ujmując jest to różnica między kosztem własnym

  a ceną zbytu. Mówi się także o różnicy między ceną hurtową a detaliczną. Inne wytłumaczenie to część ceny detalicznej pokrywająca koszty własne działalności przedsiębiorstwa handlowego i jego zysk.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo agroturystyczne

  Charakterystyka

  Gospodarstwo rolne, które wprowadziło do swej struktury nowy dział- agroturystykę- nazywa się gospodarstwem agroturystycznym. Gospodarstwa agroturystyczne, oprócz produktów roślinnych i zwierzęcych, wytwarzają produkty i usługi agroturystyczne.

  Działy rolnicze i działy turystyczne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.10.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamykanie Projektu

  Charakterystyka

  Zamykanie projektu (ZP)-to przygotowanie projektu do zamknięcia w uporządkowany sposób. Przekazywanie produktów klientowi potwierdzane jego podpisem, przygotowywanie sprawozdania końcowego projektu, identyfikowanie doświadczeń z projektu i zaleceń odnośnie działań następczych. Planowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.10.2011 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wallace Clark

  Wallace Clark był jednym z przedstawicieli nurtu uniwersalistycznego w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten koncentrował się głównie na organizacji procesów zarządzania w gospodarce, administracji państwowej, sądownictwie, szkolnictwie itp.

  Clark był jednym z najbliższych współpracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.10.2011 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PCM - Etap oceny i audytu

  Charakterystyka

  Etap oceny i audytu jest piątą fazą cyklu życia projektu zgodnie z PCM (ang. Project Cycle Management). Polega na ocenianiu czynności ,będących odpowiedzialnością innej strony, oraz wyrażania wniosków, dla użytkowników o ocenianej czynności.

  W trakcie realizacji projektu dokonuje się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.10.2011 Znaków /2 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pełnomocnictwo

  Charakterystyka

  ''

  Pełnomocnictwo to kompetencja do działania w cudzym imieniu.

  Warunki

  ''

  Pełnomocnictwo jest udzielane przez mocodawcę pełnomocnikowi w dowolnej formie, chyba że przepisy wymagają formy szczególnej, np. w formie aktu notarialnego.

  Mocodawca udziela pełnomocnictwa do dokonania tylko...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.10.2011 Znaków /2 863

  praca w formacie txt

Do góry