Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Outsourcing transformacyjny

  Najbardziej rozwinięta forma współpracy z usługodawcą w outsourcingu. W ramach takiej współpracy usługodawca dokonuje radykalnego przeprojektowania sposobów realizacji zleconych zadań współuczestnicząc także we wprowadzaniu zasadniczych usprawnień w działalności zleceniodawcy. Ten rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /7 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsystem logistyki zwrotów towarów, odpadów i surowców wtórnych

  Charakterystyka

  Odpady i surowce powtórnego zagospodarowania powstają jako efekt uboczny procesów produkcji i dystrybucji (w tym przemieszczania i składowania). Zwroty mogą natomiast wynikać przede wszystkim z wad produktów, nadwyżek (określanych także mianem towarów wolnorotujących), dostarczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /3 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reasekuracja

  Reasekuracja

  Reasekuracja jest umową, na mocy, której jeden zakład ubezpieczeń, zwany cedentem odstępuje całość lub część ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ubezpieczonych ryzyk określonego rodzaju, wraz z odpowiednią częścią składek innemu zakładowi ubezpieczeń, zwanemu reasekuratorem, który ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /4 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reasekuracja

  Reasekuracja

  Reasekuracja jest umową, na mocy, której jeden zakład ubezpieczeń, zwany cedentem odstępuje całość lub część ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ubezpieczonych ryzyk określonego rodzaju, wraz z odpowiednią częścią składek innemu zakładowi ubezpieczeń, zwanemu reasekuratorem, który ze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /4 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reasekuracja

  Reasekuracja

  Reasekuracja jest umową, na mocy, której jeden zakład ubezpieczeń, zwany cedentem odstępuje całość lub część ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ubezpieczonych ryzyk określonego rodzaju, wraz z odpowiednią częścią składek innemu zakładowi ubezpieczeń, zwanemu reasekuratorem, który ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /4 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterowanie jakością

  Definicja

  Sterowanie jakością to metody i działania podejmowane w celu spełnienia wymagań jakościowych (PN-ISO 3534-2:1994). Norma PN-ISO 8402:1994 precyzuje dodatkowo:

  Sterowanie jakością obejmuje zarówno monitorowanie procesów (rozumiane jako stałe śledzenie i przekazywanie informacji), jak i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez kontrolę

  Charakterystyka

  Zarządzanie przez kontrolę to praca menedżera jako kontrolera, polegająca na monitorowaniu przebiegu realizacji zadań dla ustalenia nadmiernych lub niespodziewanych odchyleń od obowiązujących norm i ich korygowania, jak również kontrolowaniu poprawności własnych decyzji.

  Kontrolowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /4 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda WCM

  Charakterystyka

  Metoda WCM - Word Class Manufacturing, czyli Produkcja Klasy Światowej to metoda doskonalenia cyklu logistyki produkcji. Głównym celem metody jest zwiększenia poziomu jakości oraz redukcja kosztów produkcji [1] . Metoda opiera się na koncepcjach [2], [3]:

  Quality Control (TQC) dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strajk

  Charakterystyka

  Strajk - To zbiorowa forma protestu polegająca na powstrzymywaniu się pracowników od pracy w celu rozwiązania sporu z pracodawcą. Strajki mogą przybierać różny charakter i obejmować wiele zagadnień; od ekonomicznych po społeczne i polityczne. To ostateczne narzędzie pracowników w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /3 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strajk

  Charakterystyka

  Strajk - To zbiorowa forma protestu polegająca na powstrzymywaniu się pracowników od pracy w celu rozwiązania sporu z pracodawcą. Strajki mogą przybierać różny charakter i obejmować wiele zagadnień; od ekonomicznych po społeczne i polityczne. To ostateczne narzędzie pracowników w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /3 056

  praca w formacie txt

Do góry